Brugertilfredshedsundersøgelse 2023

I oktober 2023 gennemførte Sprogcenter Randers en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, som havde tilstrækkelige danskkundskaber til at forstå og besvare spørgeskemaet på dansk.

Graf

Deltagergruppen udgjorde 147 kursister. 99% føler sig velkommen på Sprogcenter Randers.

I undersøgelsen blev der spurgt til kursisternes tilfredshed inden for følgende temaer:

  • Undervisningen
  • Lokaler og udstyr
  • Bøger og andre materialer
  • Relation til personale og medkursister
  • Informationsniveau
  • Sociale medier

Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2023

Undersøgelsens resultater viser gennemgående en høj tilfredshed. Uddrag af undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel.

Undervisningen i klassen

96%

Relation til medkursister

96%

Relation til lærerne

96%

Informationsniveau

98%

Føler du dig velkommen på Sprogcenter Randers?

99%

Hvor lærer du mest dansk i forhold til arbejdet/praktik,

fritid eller på skole. 77 % mener, at de lærer mest dansk

på Sprogcenter Randers

77%

Danskundervisningens relevans for dine studier

82%

70% besøger hjemmesiden sprogcenter.randers.dk. 42% af vores kursister følger os på Facebook og 14% følger Sprogcenter Randers på Instagra og 10% følger os på LinkedIn.

I undersøgelsen indgik også en række spørgsmål om kursisterne selv, blandt andet blev der spurgt til kursisternes studievaner, erhvervsarbejde og fremmøde:

  • 66% af respondenterne har erhvervsarbejde ved siden af danskundervisningen
  • 6% har været fraværende mindst 5 gange i løbet af en tre måneders periode.