Om skolen

Sprogcenter Randers tilbyder en bred vifte af undervisningstilbud til voksne udlændinge inden for dansk, matematik og ordblindeundervisning.

Sprogcenter Randers underviser voksne udlændinge i dansk sprog, kultur- og samfundsforhold i Danmark. Vi tilbyder derudover FVU (Forberedende voksenundervisning) og OBU (Ordblindeundervisning) samt virksomhedsrettede skræddersyede danskforløb, digitale læringsforløb, uddannelsesrettet undervisning for unge og meget andet.

Sprogcenterets kerneydelser

  • Tre forskellige danskuddannelser (Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3), som retter sig mod udlændinge med forskellige forudsætninger
  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
  • Uddannelsesforberedende undervisning til de 18-30-årige
  • FVU-undervisning
  • OBU-undervisning

Vi tilbyder både dag- og aftenundervisning. Tilrettelæggelsen af undervisningen er meget fleksibel og individuel og foregår i tæt samarbejde med den enkelte kursist.

Som et supplement til den tilbudte undervisning, kan vores kursister benytte vores studiecenter. Her kan kursisterne modtage vejledning og sparring i deres dansktilegnelsesproces af kompetente lærere.

Vi afholder desuden statskontrollerede danskprøver, Indfødsretsprøven og Medborgerskabsprøven.

Vi er 58 medarbejdere, som underviser, vejleder, administrerer og servicerer 731 kursister fra 75 forskellige lande.

Kursisterne

Ca. 75 % af kursisterne bor i Randers kommune. Resten kommer fra de nærliggende kommuner - Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Viborg og Favrskov.

På sprogcentret er der både flygtninge og indvandrere, der er i Danmark i en periode i forbindelse med uddannelse eller arbejde. Måske ønsker de at blive boende her.

Ca. 65 % af kursisterne er personer under integrationsprogrammet (flygtninge og familiesammenførte til flygtninge), mens resten typisk er arbejdstagere eller studerende og deres medfølgende ægtefæller (indvandrere). Antallet af flygtninge er faldende.

Andelen af aftenkursister udgør ca. 35 %. Blandt aftenkursisterne udgør arbejdstagere ca. 50 %.

På Sprogcentret kan alle udlændinge optages, når de er fyldt 18 år og har fået en henvisning fra bopælskommunen.