Samarbejdspartnere

Sprogcenter Randers samarbejder med forskellige aktører både i og uden for kommunen.

Kvindeindsatsen

Sprogcenter Randers samarbejder med andre lokale aktører, blandt andet i en indsats for kvinder. Indsatsen har til formål at bringe flygtningekvinder tættere på arbejdsmarkedet gennem målrettet undervisning i fx økonomi, dansk kvindehistorie, det danske arbejdsmarked, livsmestring og sundhed. I sidstnævnte kategori samarbejdes med Randers Sundhedscenter, der bidrager med undervisning inden for sund kost og motion. Indsatsen løber over 20 uger, og herefter matches kvinden med en praktik efter egne kompetencer og ønsker. I den forbindelse er der udarbejdet en JobPAS-profil på deltagerne.

IGU-forløb

Sprogcenter Randers samarbejder med den lokale fodboldklub, Randers FC i et fælles projekt med Jobcenter Randers om IGU (Integrationsgrunduddannelsen). Kursister fra sprogcentret deltager i et forløb hos Randers FC, der har til hensigt at guide den enkelte ind i et IGU-forløb. I forløbet kan sprogcentret tilbyde en sprogmentor og et efterfølgende sprogmakkerkursus, hvor der opleves en sprogbarriere. Dette medvirker til at fastholde IGU-kursisten i den 2-årige IGU og sikre, at både den udenlandske medarbejder og virksomhedens ansatte forstår hinanden i hverdagens samarbejde. Der udarbejdes en sprogbehovsanalyse, og der følges løbende op for at sikre en fortsat sproglig progression.

Flygtning direkte i job – i brancher med flaskehalse

Sprogcenter Randers og Jobcenter Randers har gennem flere år deltaget i projektet ”Flygtninge direkte i job – i brancher med flaskehalse” i et samarbejde mellem Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Projektet, som har opnået støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på 3,4 mio. kr., har haft til formål at finde en hurtigere og mere direkte vej til hel eller delvis selvforsørgelse for flygtninge. Der blev nedsat en styregruppe for projektet med repræsentanter fra lokalafdelinger af DI og LO, erhvervsskolerne, formænd for beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalgene samt administrative repræsentanter fra Syddjurs, Norddjurs og Randers Kommuner.

Projektet indebærer, at flygtninge og familiesammenførte fra de tre kommuner hurtigst muligt efter ankomst til kommunen sendes direkte i opkvalificerings- og praktikforløb inden for brancher, hvor erhvervslivet oplever begyndende flaskehalse. Flygtninge, der tilknyttes projektet, gennemgår et 18-ugers grundforløb. Sprogcentret er med til at udvælge kursister til projektet og deltager med en underviser, der sprogligt understøtter den fagfaglige undervisning gennem de første 6 uger. Siden projektet første gang løb af stablen i starten af 2016, har en stor del af projektets deltagere opnået fuld beskæftigelse.

Vild med dansk

I kommunen har sprogcenteret samarbejdet med Underværket i projektet ”Vild med dansk”, som er et anderledes og kreativt integrationsprojekt, støttet af Poul Due Jensens Fonde. ”Vild med Dansk” er udviklet, ledet og drevet af Underværket i samarbejde med Jobcenter Randers, Sprogcenter Randers, Randers Bibliotek og skoleforvaltningen i Randers Kommune. Kursister fra sprogcenteret har udtrykt sig gennem sang, skuespil og kunstmaling, hvor det talte danske sprog er i fokus. Sprogcentret har understøttet gennem en sprogscreening af kursisterne før og efter projektet for at måle den sproglige progression. Resultatet af sprogscreeningsforløbet er udarbejdet i en evalueringsrapport.

Dania

Sprogcenter Randers har i en årrække tilbudt danskundervisning til udenlandske studerende på Erhvervsakademiet Dania i Randers. I de sidste to år har vi tilbudt danskundervisning i samarbejde med Dania både i Viborg og Randers - i samarbejde med Sprogcenter Viborg. De studerende modtager danskundervisning målrettet deres behov for at kunne klare sig i uddannelse og arbejde i Danmark. Det er muligt for de studerende at gennemføre en fuld danskuddannelse på 2- 2 1/2 år sideløbende med deres  studier. Hvis du vil høre mere om samarbejdet, så kontakt Lisbeth Carøe, koordinator på Sprogcenter Randers, tlf. 89157700 eller på mail: lisbeth.caroe@randers.dk