Samarbejde med frivillige

Frivillighed på Sprogcenter Randers

Sprogcenter Randers samarbejder med Dansk Røde Kors.

Hver tirsdag fra 13.30 - 15.00 og torsdag 17.00 - 18.30 kommer der frivillige på Sprogcentret. Alle tosprogede kan komme og få lektiehjælp, øve sig i mundtligt dansk og have hyggeligt samvær.

Har du lyst til at være frivillig? 

Kontakt skolementor Maria Sjøqvist
maria.sjoqvist@randers.dk
Tlf. 2910 0204 / 8915 7713