Brugerundersøgelse 2021

Deltagergruppen udgjorde 137 kursister. 99% føler sig velkommen på Sprogcenter Randers.

I undersøgelsen blev der spurgt til kursisternes tilfredshed inden for følgende temaer:

  • Undervisningen
  • Lokaler og udstyr
  • Bøger og andre materialer
  • Relation til personale og medkursister
  • Informationsniveau
  • Sociale medier

Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2021

Undersøgelsens resultater viser gennemgående en høj tilfredshed. Uddrag af undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel.

Undervisningen i klassen

94%

Relation til medkursister

96%

Relation til lærerne

95%

Informationsniveau

85%

Føler du dig velkommen på Sprogcenter Randers?

99%

Hvor lærer du mest dansk i forhold til arbejdet/praktik,

fritid eller på skole. 84 % mener, at de lærer mest dansk

på Sprogcenter Randers

84%

Danskundervisningens relevans for dine studier

88%

*Tilfredsheden måles som den andel af respondenterne, der har svaret ”meget tilfreds” og ”tilfreds”.

74% besøger hjemmesiden sprogcenter.randers.dk. 45% af vores kursister følger os på Facebook og 19% følger Sprogcenter Randers på YouTube.

I undersøgelsen indgik også en række spørgsmål om kursisterne selv, blandt andet blev der spurgt til kursisternes studievaner, erhvervsarbejde og fremmøde:

  • 56% af respondenterne har erhvervsarbejde ved siden af danskundervisningen
  • 10% har været fraværende mindst 5 gange i løbet af en tre måneders periode.

Sprogcentret vil med udgangspunkt i tilfredshedsundersøgelsens resultater arbejde videre med udvikling af kvalitet og indhold i sprogcentrets tilbud. Sprogcentret vil særligt have fokus på at fastholde og udvikle fleksibiliteten i undervisningen for at understøtte kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet. Endvidere vil sprogcentret fortsat udvikle og understøtte de nødvendige rammer for læring, blandt andet ved at understøtte kursisternes sociale trivsel med udgangspunkt i klassen og skolen som en vigtig social sammenhæng.