Udlånsbetingelser og rykkerprocedure

Udlånstider på bøger, materialer, computere m.m.

Udlånsbetingelser og rykkerprocedure

Nyttigt at vide om skolens bibliotekssystem CICERO:

Du kan som låner se dine lån ved at logge på skolebiblioteket (Cicero Surf). Der ligger et link i menulinjen på forsiden af Edulife.

Fra 21 dage før et lån skal afleveres og indtil datoen for aflevering, kan du forny et lån online 

Du kan vælge mellem at logge ind

  • med UNI-login eller
  • med dit cpr nummer ).  Pinkoden er de sidste 4 cifre

 

6 dage før et lån (f.eks. en bog) skal afleveres, modtager du digital post, der fortæller dig, at du skal forny eller aflevere materialet. 

Reglerne for fornyelser er sat sådan her:

Lånetyper & tider

Antal gange du kan forny

Antal dage ved fornyelse

Normallån (180 dage)

undervisningsbøger i klassen

3

90

Periodelån (90 dage)
  frilæsningsbøger fra Studiecentret

2

45

Langtidslån (365 dage)
  grammatikbøger og ordbøger

2

200

“Ikke hjemlån” (3 dage)

2

3

“Kviklån” (7 dage)

2

7

 

Hvis du ikke afleverer en bog til tiden, modtager du en digital post om at din afleveringsfrist er overskredet. Du skal så aflevere bogen eller høre i studiecentret eller på biblioteket, om du kan forny den, hvis du ikke er færdig.

Efter afleveringsdatoen kan du ikke selv forny. Men du kan kontakte biblioteket eller studiecentret på skolen eller skrive til os: bibliotek@sprogcenterranders.dk

Rykkerprocedure

Nedenstående gælder for aktive kursister, der får alle meddelelser via digital post:

Så længe en kursist er aktiv på skolen, pålægges ikke erstatninger eller gebyrer

  1. 6 dage før et materiale er forfalden til aflevering får låneren en besked om, at et materiale snart er for gammelt (dato) og skal afleveres eller fornys. Der er link i meddelelsen, så låneren selv kan foretage fornyelsen.
  2. Dagen efter materialet er for gammelt, sender systemet 1. rykker ud om at materialet skal afleveres.
  3. Er materialet ikke afleveret i løbet af 14 dage, sender systemet 2. rykker.
      Herefter sker der intet, medmindre biblioteksmedarbejderne gør yderligere for at inddrive materialet. F.eks. hvis materialet efterspørges af andre.


 For ophørte lånere gælder følgende:

  • Alt lånt materiale gøres for gammelt -dette sker ved en manuel gennemgang af gruppen “ophørte”.
  • Er materialet ikke afleveret og beløbet overstiger 250 kr, oprettes der efter 30 dage automatisk en erstatning og et gebyr på 30 kr.

Efter yderligere 30 dage oprettes en saldoopgørelse, som så fremsendes hver 30. dag, indtil mellemværendet er betalt, eller det efter tre år opgives.