Ny kursist

Inden du begynder på Sprogcenter Randers, har vi samlet nogle vigtige informationer her.

Sprogcenter Randers er en skole, hvor du kan lære at tale, læse og skrive dansk.

På skolen går flygtninge og indvandrere, der er i Danmark i en periode i forbindelse med uddannelse eller arbejde.

Skolen er for voksne, der ikke taler og forstår dansk godt nok til at kunne bruge det i forbindelse med deres daglige liv, deres arbejde eller deres uddannelse i Danmark.

På Sprogcenter Randers lærer du et dansk du kan bruge på dit arbejde eller på din uddannelse, så du kan blive en aktiv medborger.

Vi underviser i dansk på alle niveauer og finder altid et hold, der passer til dig.

Før du starter danskundervisning, skal du henvende dig til Jobcenter Randers: Regimentvej 10 D, 8930 Randers NØ. TLF: 8915 7800, for at få en henvisning og derefter bliver du indkaldt til en samtale på Sprogcenter Randers. Her finder vi ud af, hvilken uddannelse og hvilket hold, der er det rigtige for dig.

Undervisningen foregår på hold og i skolens studiecenter. Der er undervisning både på dag- og aftenhold. 

Ansøgning om danskuddannelse / Application for Danish education

Uddannelsens længde

Hvor længe du skal gå på skolen, kommer an på, hvad du vil efter skolen, og hvad der er realistisk for dig.

Inden du begynder på skolen, kommer du til samtale med en af skolens vejledere. Sammen planlægger I din skolegang, og hvilket hold du skal begynde på.

Det er almindeligt at gå på skolen i 2-3 år. I praksis er det individuelt for hver kursist.

Eksamensbevis

Du får et eksamensbevis, hvis du afslutter med en prøve i skriftligt og mundtligt dansk, hvilket skolen anbefaler.

Afslutter du skolen uden prøve, kan du få et bevis for aktiv deltagelse.

Studiecenter

Hvis du vil gøre en ekstra indsats for at lære dansk, kan du benytte skolens Studiecenter. Her kan du arbejde på egen hånd eller efter en plan aftalt med din lærer. Du kan få vejledning i, hvordan du selv kan arbejde med at blive bedre til dansk.

I Studiecentret er der et bibliotek, computere, arkiv med øvelser i grammatik, ordbøger samt et læsehjørne med blade og aviser.

Sprogcenteret tilbyder også FVU-undervisning, som er et supplerende tilbud i dansk læsning og skrivning samt i matematik.