Afbud/sygdom

Kan du ikke kan komme i skole, kan du se her hvad du skal gøre.

Hvis du er selvforsørger (S-kursist) eller familiesammenført (I2-kursist)

Du kan ringe på 8915 7700 (helst mellem 7.45 - 10.00) eller benytte sprogcenter.afbud@randers.dk

Aftenkursister skal ringe inden kl. 13.45 eller benytte: sprogcenter.afbud@randers.dk

Hvis du er Integrationsborger (I1-kursist)

Hvis du er omfattet af integrationsloven og har midlertidig opholdstilladelse, er undervisning i dansk en del af det integrationsprogram, du skal deltage i. Det er et krav, at du er til stede og deltager aktivt i undervisningen.

Hvis du modtager integrationsydelse, kan du blive sanktioneret, hvis du har ulovligt fravær.

Hvis du er syg eller dit barn er sygt, så ring på 8915 7700 mellem 7.45 - 10.00

Ring både til sprogcenteret og din sagsbehandler ved andre former for fravær (f.eks. læge, sygehus, møde og andet):

Ring så tidligt som muligt. Hvis din sagsbehandler ikke tager telefonen: sig dit navn og cpr.-nummer på telefonsvareren.

Du kan IKKE benytte SMS.

Er du i tvivl om reglerne for fravær, skal du spørge din sagsbehandler.

Hvis du er I1-kursist på aftenhold, skal du ringe inden kl. 13.45 eller skrive en mail til sprogcenter.afbud@randers.dk Husk dit navn, din fødselsdato og fraværsgrund.

Sagsbehandlere

Anna Iversen 5156 2322
Jane Mørch 2119 1660
Gülay Topcu 2012 4165
Lene Jørgensen 2146 6269