Få vurderet din uddannelse

Hvis du har en udenlandsk uddannelse, kan du få vurderet, om den kan bruges i Danmark.

Hvis du har taget en uddannelse, før du kom til Danmark, kan du få en vurdering af den hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. En vurdering er en kort udtalelse, der fortæller, hvilket niveau og fagområde din uddannelse svarer til i Danmark. Vurderingen indeholder også oplysninger om, hvor og hvornår du har taget din uddannelse, og hvor længe den har varet. Desuden beskriver vurderingen indholdet i din uddannelse så konkret som muligt.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse kan vurdere eksamensbeviser på alle uddannelsestrin.

Selve vurderingen er gratis. Dog kan det være, at dokumenterne om din uddannelse skal oversættes, inden uddannelsen kan blive vurderet. I så fald skal du selv finde en oversætter og betale for oversættelsen. Læs mere om oversættelse af dokumenter her.

Det kan du bruge vurderingen til

Vurderingen kan være en hjælp, hvis du vil:

  • Søge arbejde
  • Ansøge om optagelse på en uddannelse
  • Ansøge om medlemskab af en a-kasse
  • Afklare dine muligheder.

Læs mere om at få vurderet og anerkendt din udenlandske uddannelse på Uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside.

En vurdering kan være en hjælp, når du søger arbejde med din udenlandske uddannelse. Du kan vedlægge vurderingen, når du ansøger om et job. Det kan gøre det lettere for arbejdsgiveren at forstå din uddannelse.

Nogle job kræver autorisation

Nogle erhverv er lovregulerede i Danmark. Det betyder, at du skal have en autorisation eller lignende godkendelse, hvis du vil søge arbejde inden for et af disse erhverv. Hvis dit erhverv er lovreguleret i Danmark, skal du ikke bede om en vurdering, men ansøge den ansvarlige myndighed om autorisation eller lignende. Du kan se på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside, om dit erhverv er lovreguleret, og hvordan du i så fald får lov til at udøve det.

Hvis du vil søge optagelse på en bestemt uddannelse, kan vurderingen vise, om du opfylder kravene for at blive optaget på uddannelsen. Du skal altså bruge en vurdering, hvis du søger ind på en gymnasial eller videregående uddannelse.

Vær opmærksom på, at du skal have bestået studieprøven for at kunne søge ind på en dansksproget videregående uddannelse.

Se Styrelsen for Forskning og Uddannelses vurderinger af gymnasiale uddannelser fra over 130 lande i Eksamenshåndbogen.

Nogle a-kasser kræver, at du får lavet en vurdering af din udenlandske uddannelse, inden du kan blive optaget i a-kassen.

Sådan får du en vurdering

Udfyld ansøgningsblanketten, som du finder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Vedlæg eksamensbeviser (normalt kopier) og anden dokumentation. I ansøgningsblanketten kan du se, hvilke dokumenter der kræves.

Send ansøgningsblanketten og dokumentation til Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Styrelsen bekræfter din ansøgning og giver dig besked, hvis der er brug for yderligere dokumentation.

Fra styrelsen har fået ansøgningen og den nødvendige dokumentation, tager det normalt højst to måneder at vurdere uddannelsen. Du får et brev med vurderingen.