Priser og betaling

For nogle er det gratis at gå til danskundervisning, for andre er det ikke. Læs her om deltagerbetaling, depositum og betaling for prøver.

Danskuddannelse er gratis for flygtninge, familiesammenførte med flygtninge og udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, men der er deltagerbetaling for selvforsørgende kursister.

Selvforsørgende kursister skal desuden betale et depositum.

Du er selvforsørgende, hvis du har fast arbejde og kan forsørge dig selv.

Deltagerbetaling: 2.000 kr.
Depositum: 1.250 kr.

 

Nye regler om betaling d. 1. juli 2020

Fra den 1. juli er der ikke længere deltagerbetaling på danskuddannelserne. Selvforsørgende kursister skal dog fortsat betale et depositum for hvert modul.

Depositum: 2.000 kr.

Flygtninge, familiesammenførte med flygtninge og udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, skal ikke betale depositum.

Betaling for prøver og onlineplatformen

De afsluttende prøver i dansk (herunder studieprøven) er gratis for alle på nær selvstuderende. Du er selvstuderende, hvis du ikke går på et hold som kursist på sprogcentret eller hvis du selv betaler lektionstakst for din danskundervisning.

Indfødsretsprøven eller medborgerskabsprøven skal du selv betale for.

Afsluttende prøve i dansk: 1.389 kr.
Studieprøven: 1.666 kr. (833 kr. for den skriftlige del og 833 kr. for den mundtlige del)
Indfødsretsprøven: 799 kr.
Medborgerskabsprøven: 799 kr.
Onlineplatformen: 400 - 750 kr. alt efter hvad man vælger.