Priser og betaling

For nogle er det gratis at gå til danskundervisning, for andre er det ikke. Læs her om depositum og betaling for prøver.

Danskuddannelse er gratis for flygtninge, familiesammenførte med flygtninge og udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, men der er depositum for selvforsørgende kursister.

Du er selvforsørgende, hvis du har fast arbejde og kan forsørge dig selv.

Depositum:  2.000 kr.

Nye regler for depositum

Du kan få dit depositum på 2.000 kr. tilbage:

  • Når du har bestået et modul eller den afsluttende prøve.
    Hvis du stopper efter at have bestået et modul, skal du skriftligt bede om dit depositum.
    Efter bestået eksamen får du automatisk dit depositum tilbage.

Du kan IKKE få dit depositum tilbage:

  • Hvis du stopper uden at have bestået dit modul.
  • Hvis du ikke består din modultest eller eksamen indenfor tidsfristen – se nedenfor.

Tabel med tidsfrister for moduler i forhold til tilbagebetaling af depositum (fortabelsesfrister).

Modul 1

6 måneder

Modul 2

6 måneder

Modul 3

7 måneder

Modul 4

8 måneder

Modul 5

9 måneder

Modul 6

9 måneder

Betaling for prøver og onlineplatformen

De afsluttende prøver i dansk (herunder studieprøven) er gratis for alle på nær selvstuderende. Du er selvstuderende, hvis du ikke går på et hold som kursist på sprogcentret eller hvis du selv betaler lektionstakst for din danskundervisning.

Indfødsretsprøven eller medborgerskabsprøven skal du selv betale for.

Afsluttende prøve i dansk: 1.473 kr. 

Studieprøven:

Sprogcenter Randers afholder ikke studieprøven.

1.766 kr. (883 kr. for den skriftlige del og 883 kr. for den mundtlige del).
Indfødsretsprøven: 847 kr. 
Medborgerskabsprøven: 847 kr. 
Onlineplatformen: 400 - 750 kr. alt efter hvad man vælger.