Samarbejde med frivillige

Frivillighed på Sprogcenter Randers

Sprogcenter Randers samarbejder med Venligboerne Randers og Dansk Røde Kors.

Vi kan matche en kursist med en frivillig, der så kan mødes en gang eller to om ugen uden for skoletid. Kursisten kan snakke med den frivillige om hverdagsemner, om lokalområdet eller få lektiehjælp.

Sprogcenteret kan også være behjælpelig med at invitere en frivillig ind i undervisningen, hvor den frivillige kan fortælle om sin profession/tidligere profession eller livshistorie eller lignende.

Har du lyst til at være frivillig? 

Kontakt skolementor Maria Sjøqvist
maria.sjoqvist@randers.dk
Tlf. 2910 0204 / 8915 7713