Tilbud til tosprogede medarbejdere

Tosprogede medarbejdere kan nu tilbydes et gratis kursus i ord, tal og IT enten på virksomheden eller på Sprogcenter Randers.

Kursister ved pc

Som en del af overenskomsten har KL, 3F og FOA aftalt projektet "Bedre til ord, tal og IT", hvor alle medarbejdere og ledere screenes for at finde ud af, om de har behov for at få udviklet deres kompetencer på tre områder. De medarbejdere, som viser sig at have behov, tilbydes efterfølgende et gratis kursus i arbejdstiden og med fuld løn. 

På Sprogcenter Randers kan vi hjælpe med at udarbejde et tilbud til jeres tosprogede medarbejdere, så de får hjælp og støtte til IT, dansk og matematik. Vi kan screene hver medarbejder og tilbyde undervisning på lige det niveau, som de har brug for. Måske er medarbejderen ordblind, og her tilbyder vi også ordblindeundervisning.

Undervisningen kan foregå hos jer eller her på Sprogcenteret.

Selve screeningen og undervisningen er gratis. Den Kommunale Kompetence fond giver tilskud til lønrefusion eller vikardækning og tilskud til transportudgifter.

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe jer i gang både med kontakten til Den Kommunale Kompetence fond og screeningen.

Kontakt: Pia Hamerslag - pia.elisabeth.hamerslag@randers.dk  - tlf. 2933 4036 eller 8915 7700.