Samarbejde med virksomheder

Sprogcenter Randers er en del af Social- og Arbejdsmarked og sprogcenteret bidrager aktivt til den lokale beskæftigelsesindsats.

Sprogcenter Randers tilbyder danskuddannelse, FVU- og OBU til voksne udlændinge. Ud over undervisning på alle tre danskuddannelser, DU1, DU2 og DU3, tilbyder vi fleksible, skræddersyede undervisningsforløb, enten forlagt på virksomheder/institutioner eller på selve sprogcenteret.

Vi indgår i erhvervsrettede projekter og forløb, der har til formål at bringe udlændinge tættere på det danske arbejdsmarked og dermed i beskæftigelse. Vi tilbyder desuden sprogmentor- og sprogmakkerordning til virksomheder alt efter behov, og afholder kurser med henblik på oplæring af sprogmakkere.

Sprogcenter Randers har udmærket sig blandt landets sprogcentre med afgangskarakterer, der ligger i top 10, dvs. over landsgennemsnittet, og derudover har sprogcenteret en høj gennemførelsesprocent. Det har vi, fordi vi er optagede af hver enkelt kursists læring og resultater, og vi tager udgangspunkt i den enkelte kursists mål, ønsker og behov.

Kursister på Sprogcenter Randers har adgang til sprogcenterets online ressourcer og velindrettede Studiecenter. Sprogcenter Randers har gennem årene investeret i opbygningen af en omfattende digitalisering af sprogcenterets læringsressourcer, og udarbejdelse af digitale læringsstier, som de studerende kan profitere af i deres fritid.