Mød vores nye erhvervskoordinator

Sprogcenter Randers kan nu præsentere vores nye erhvervskoordinator

Foto

Sprogcenter Randers har fået en ny erhverskoordinator Niels Vinge Koustrup pr. 1. januar 2024. Niels har været underviser på sprogcenteret i en årrække, men har nu også erhvervskoordinatoropgaven.  Niels har erfaring med virksomhedssamarbejde fra tidligere job.

Erhverskoordinatorens opgave er at knytte kontakt mellem virksomheder og sprogcenteret i samarbejde med Center for Virksomhedsservice og Rekruttering (CVR). Niels afklarer, i samarbejde med den udenlandske medarbejder og virksomheden, medarbejderens sprogbehov og virksomhedens forventninger til undervisningstilbuddet og hvad der skal til for at medarbejderen kan fastholdes på arbejdspladsen. Niels afklarer desuden, i samarbejde med virksomheden, hvad omfanget af undervisningstilbuddet skal være.

 Se sprogcenterets forskellige tilbud målrettet virksomheder på sprogcenterets hjemmeside: https://sprogcenter.randers.dk/virksomhed/dansk-for-udenlandske-medarbejdere/.

De forløb, der er individuelt tilrettelagte og skræddersyede til virksomhedens specifikke behov, betegnes som ”sprogmentor”-forløb: https://sprogcenter.randers.dk/virksomhed/dansk-for-udenlandske-medarbejdere/sprogmentor/

 Niels kan træffes på tlf.:20 44 96 61

Mail: Niels.Vinge.Koustrup@randers.dk