Sprogmentor

En sprogmentor er en underviser, der tilbyder skræddersyet, individuelt tilrettelagt undervisning på virksomheden.

I Danmark oplever vi et stigende behov for udenlandsk arbejdskraft, og i takt med øget beskæftigelse stilles der også større krav om at integrere medarbejdere, der endnu ikke behersker det danske sprog.

På de fleste arbejdspladser foregår kommunikationen på dansk, og derfor er det vigtigt, at medarbejderen får hjælp til at lære dansk.

Manglende sprogfærdigheder kan være en barriere i samarbejdet og i kontakten til kollegaer.

Sprogmentoren er en underviser, der kommer fra Sprogcenter Randers og udarbejder en sprogbehovsanalyse på arbejdspladsen. Dernæst tilrettelægges et målrettet og individuelt forløb afstemt efter virksomheden og medarbejderens behov. Pris aftales med sprogcenteret.

En udenlandsk medarbejder, som endnu ikke kan så meget dansk, kan have svært ved at indgå i arbejdsfællesskaber og i det sociale liv på arbejdspladsen hvis:

  • Jobfunktion og rutiner er nye
  • Forventninger, normer og kultur er anderledes
  • Mulighed og evne til at kommunikere er begrænset pga. manglende sproglig selvtillid

En sprogmentor kan derfor i en afgrænset periode (fx 10 timer) være tilknyttet den udenlandske medarbejder og hjælpe ham/hende videre med sproget og forståelse af dansk arbejdspladskultur og danske normer.