Brugertilfredshedsundersøgelse 2023

I oktober 2023 gennemførte Sprogcenter Randers en spørgeskemaundersøgelse blandt kursister, som havde tilstrækkelige danskkundskaber til at forstå og besvare spørgeskemaet på dansk.

Deltagergruppen udgjorde 147 kursister. 99% føler sig velkommen på Sprogcenter Randers.

I undersøgelsen blev der spurgt til kursisternes tilfredshed inden for følgende temaer:

  • Undervisningen
  • Lokaler og udstyr
  • Bøger og andre materialer
  • Relation til personale og medkursister
  • Informationsniveau
  • Sociale medier