Kursus i Prøve i Dansk 2

Skal du til Prøve i Dansk 2 som selvstuderende, og vil du gerne vide mere om prøven?

Så er dette kursus et tilbud, der kan hjælpe dig til at være godt forberedt til Prøve i Dansk 2. Vi arbejder med alle prøvens opgavetyper, og du vil få tips og gode ideer til, hvordan du løser prøvens forskellige dele. Der vil i løbet af kurset være mulighed for at arbejde med tidligere eksamensopgaver og få feedback på dine opgaver, du skal regne med hjemmearbejde ca. 2 timer per gang. Du får 18 lektioner fordelt på 6 undervisningsdage á 3 lektioner i tiden 16.30 - 19.00.

Undervisningen vil foregå på følgende dage:

-  24. marts: Introduktion til Prøve i Dansk 2, prøvens dele og hvordan prøven bedømmes.

-  7. april: Læseforståelse, delprøve 1 - opgave 1 og 2, og læseforståelse, delprøve 2 - opgave 3. Fokus på opgavernes form og gode råd og strategier til opgaveløsningen.

-  21. april: Læseforståelse, delprøve 2 - opgave 4 og 5. Fokus på opgavernes form og gode råd og strategier til opgaveløsningen. Og skriftlig fremstilling: Opgavetyper i delprøve 1 og gode råd til opgaveløsningen.

-  12. maj: Skriftlig fremstilling, delprøve 2: Gode råd og strategier til opgaveløsningen og skrivning af modeltekster. De sidste råd før PD 2, skriftlig del.

-  25. maj: Mundtlig kommunikation: Overblik over prøvens elementer og fokus på delprøve 1 - præsentation og opfølgende spørgsmål, blandt andet med gode emner til præsentationen og spørgsmålstyper.

-  9. juni: Mundtlig kommunikation, delprøve 2 - med fokus på den gode situationsbeskrivelse og gode råd til, hvordan en interaktion kvalificeres. De sidste råd før PD 2, mundtlig del.

Før undervisningen begynder, vil du få mulighed for at aflevere en tekst om dig selv, hvor du blandt andet kan fortælle om din baggrund og dit mål med at deltage i kurset.

Du vil blive oprettet i skolens it-system og få adgang til skolens bibliotek og online materialer. Du er også velkommen til at bruge studiecenteret. I undervisningen vil vi bruge tidligere eksamensopgaver og bogen "Bliv klar til Prøve i Dansk 2".

Din underviser vil være Niels Vinge Koustrup, der er medforfatter til ”Bliv klar til Prøve i Dansk 2”, som vil blive brugt i undervisningen.

Tilmelding skal ske senest 18. marts. Du skal selv tilmelde dig til eksamen og betale. Henvend dig på Sprogcenter Randers på tlf. 89157700 eller på mail: sprogcenter@randers.dk.

Du kan vælge imellem undervisning på sprogcenteret i Vestergade 34, eller onlineundervisning.

På skolen: Kursus og bog koster 1.250kr.  

Onlineundervisning: Du skal have adgang til en computer og skal selv købe bogen, som du finder her praxis.dk. Kurset koster 900kr. Datoer kommer senere.