FVU-undervisning

Sprogcenter Randers har udbudt Forberedende Voksenundervisning (FVU) siden efteråret 2018, og tilbuddet har mødt stor interesse fra sprogcentrets kursister.

FVU-tilbuddet opleves som et meget kvalificeret supplement til undervisningen i dansk som andetsprog, og tilbuddet kan også benyttes af tosprogede borgere, der f.eks. ikke længere har danskuddannelsesret.

"Det gør din verden lidt større"
Siger Jacqueline Van Ham Albers fra Holland, som startede til FVU på sprogcentret i september 2018, og hun er meget tilfreds med FVU-undervisningen.

"Jeg vil gerne gå til FVU-undervisning for at lære mere grammatik og få et større ordforråd, for jeg mangler ord på dansk", fortæller hun.

FVU-uddannelse åbner døre

FVU-dansk består af niveauerne FVU-start, samt FVU trin 1 - 4. Ud over tilbud om FVU-læsning og skrivning, tilbyder Sprogcenter Randers også undervisning i FVU-matematik trin 1 og 2. Efter hvert trin har kursisterne mulighed for at blive testet til en trinprøve.

FVU-prøver giver i lighed med prøver i dansk som andetsprog adgang til en række rettigheder: bl.a. integrationsbonus, optag på uddannelser og statsborgerskab.