FVU-undervisning

Sprogcenter Randers tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU) til voksne udlændinge på daghold eller aftenhold. Undervisningen er gratis.

FVU-start

  • Er til dig, som ikke helt har niveauet til at kunne starte på FVU-trin 1. Du skal som minimum have et niveau svarende til Danskuddannelse 1, modul 5.
  • Er til dig, der gerne vil forbedre dit ordforråd og blive bedre til at tale og forstå dansk.

Før du kan starte til FVU-undervisning (forberedende voksenundervisning), skal du til en samtale og en screening på sprogcenteret, så du kan blive placeret på det trin, der passer til dit niveau.

Voksne udlændinge med dansk som andetsprog kan forberede sig til FVU-undervisningen (forberedende voksenundervisning) med FVU-start. Undervisningen foregår på Sprogcenter Randers, Vestergade 34, 8900 Randers C.

Vi tilbyder FVU-undervisning på forskellige niveauer/hold og på forskellige tidspunkter. Der er både dag- og aftenhold og løbende optag på holdene. Hvis du er interesseret, skal du henvende dig til FVU-koordinator Tina Futtrup Iversen eller på 24669342 eller skriv en mail til: tina2294@scrmail.dk

FVU-dansk

  • Er til dig, der allerede kan lidt dansk, og som gerne vil blive bedre til at læse- og skrive dansk. Der arbejdes med autentiske hverdagstekster. 
  • Består af 4 trin. På hvert trin vil du få tilbudt mellem 40 og 80 lektioners undervisning. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

FVU-matematik

  • Er til dig, der gerne vil være bedre til de 4 regnearter, mål, vægt, geometri og statistik og i det hele taget til at forstå de tal, du møder i din hverdag.
  • Er også til dig, der gerne vil være bedre til at forstå sproget i matematikken og f.eks. blive klar til ungdoms- og erhvervsuddannelse.
  • Består af 2 trin. På hvert trin vil du få tilbudt mellem 40 og 80 lektioners undervisning. Du kan gå til prøve efter hvert trin.

FVU giver adgang:

Beståede FVU-trinprøver kan opfylde sprogkravene til f.eks. permanent opholdstilladelse (trin 2 – læsning) og statsborgerskab (trin 4 – læsning), samt give adgang til erhvervsuddannelser og videregående uddannelser (trin 4 - læsning).  Se reglerne på nyidanmark.dk eller ug.dk.

Bestået FVU trin 2 - læsning udløser ret til et dansktillæg/en danskbonus.

 

FVU-digital er et gratis tilbud

Undervisningen er delt op i 3 trin:

TRIN 1:
Du lærer at bruge digitale værktøjer på et basalt niveau:
• De vigtigste taster og funktioner på
• PC’en
• Tekstbehandling
• Nyttige apps til telefonen
• Chat, e-mail, beskeder
• Smartphone: At tage et billede, at vedhæfte et billede i en sms, at indtale en sms som skrift eller lyd
• Informationssøgning på internettet, for eksempel: borger.dk, sundhed.dk, skat.dk.
Du får tilbudt 20-30 timers undervisning på Trin 1.

TRIN 2:
Du får udviklet dine færdigheder i at løse digitale opgaver:
• Søgning på internettet
• Sikker brug af internettet
• NemID app
• Vedhæfte filer
• Programmer til PC og smartphone, som hjælper med læsning og skrivning
• Filbehandling og oprettelse af mapper
• Powerpoint og Excel-regneark.
Du får tilbudt 20-30 timers undervisning på Trin 2.

TRIN 3:
Du får automatiseret dine digitale færdigheder:
• Importere billeder fra telefon til PC
• Behandle billeder
• Sikker brug af data
• Filhåndtering og forskellige filtyper
• Kreative programmer i Microsoft-pakken for
eksempel: Publisher og Access.
Du får tilbudt 20-30 timers undervisning på Trin 3.
Du kan tage en prøve i FVU-digital efter Trin 3.

TRIN 4:
NYT FVU-digital trin 4 fra 1. januar 2024.

Vil du vide mere?

Du kan finde mere information om FVU-undervisning (forberedende voksenundervisning) her: