Studieprøven

Studieprøven er danskprøven på det højeste niveau.

Studieprøven er en overbygning på Prøve i Dansk 3 og er for dig, der har bestået Danskuddannelse 3 med høje karakterer.

Studieprøven giver dig adgang til flere forskellige videregående uddannelser, hvis du har de rette forudsætninger med fra dit hjemland.

Sprogcenter Randers afholder ikke studieprøven.

Prisen er 1.822 kr. (911 kr. for den skriftlige del og 911 kr. for den mundtlige del).

Du kan også tilmelde dig og betale med mobilepay i receptionen på Sprogcenter Randers.

Mobilepay

Prisen for prøver og kurser finder du på de enkelte sider.

Betalingsnummer MobilePay: 778549

Tilføj kommentar: CPR-nummer, navn og den prøve eller det kursus, du betaler for.

Efter betaling skal du sende en mail til sprogcenter@randers.dk med dine oplysninger.

Emails emnefelt: Den prøve eller det kursus, du vil tilmeldes.

Tekst:

Fødselsdato

Navn

Adresse

Nationalitet.

 

Sådan er prøven

Studieprøven består af en skriftlig og en mundtlig del. Der er to prøver inden for den skriftlige del og én prøve inden for den mundtlige del.

Der gives en karakter for hver af de tre prøver. Studieprøven er først bestået, når du har bestået alle tre prøver.

Prøverne aflægges individuelt.

Den skriftlige del

Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling.

Prøven i læseforståelse består af tre delprøver og varer 1½ time i alt. Den samlede tekstlængde for de tre delprøver er 35-40 normalsider.

Prøven i skriftlig fremstilling varer 3 timer og består i skriftligt at udforme en længere, sammenhængende fremstilling om et emne.

Den skriftlige del af prøven afholdes inden den mundtlige del. Hele den skriftlige del af studieprøven foregår på én dag.

Den mundtlige del

Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår.

Prøven i mundtlig kommunikation varer ½ time og består af en præsentation af et emne og et opfølgende interview.

Den mundtlige del af prøven afholdes en anden dag end den skriftlige del af prøven.