Sprogmakker

En sprogmakker er en dansk kollega, der arbejder sammen med den udenlandske medarbejder, som skal lære dansk.

Beskæftiger din virksomhed udenlandske medarbejdere?

I Danmark oplever vi et stigende behov for udenlandsk arbejdskraft, og i takt med øget beskæftigelse stilles der også større krav om at integrere medarbejdere, der endnu ikke behersker det danske sprog.

Kniber det ind imellem med kommunikationen?

På de fleste arbejdspladser foregår kommunikationen på dansk, og derfor er det vigtigt, at medarbejderen får hjælp til at lære dansk. Manglende sprogfærdigheder kan være en barriere i samarbejdet og i kontakten til kolleger.

Her kan Sprogcenter Randers hjælpe

Vi tilbyder en række forskellige undervisningstilbud, der kan tilpasses din virksomhed. Ud over det sproglige løft vil der også indgå undervisning om arbejdspladskultur og fagsprog tilpasset din virksomhed.

Sprogmakker på virksomheden

Sprogmakkeren er en dansk kollega, der i det daglige arbejder tæt sammen med den udenlandske medarbejder. Medarbejderen skal have lyst til at indgå i samarbejdet, og have mulighed for at afsætte 1-1 ½ time om ugen til sproglig opsamling mv. med den udenlandske medarbejder.

Det er muligt at søge om økonomisk støtte hos Jobcentret - Randers Kommune (mentorstøtte) til denne funktion. En sprogkonsulent fra Sprogcentret vil støtte sprogmakker og den udenlandske medarbejder i forløbet og holde månedlige opfølgningssamtaler med dem. Forløbet kan have en varighed af f.eks. 6 måneder.

Sprogmakkeren skal ud over det sproglige også have fokus på kulturelle, sociale og arbejdsrelaterede forhold. Der arbejdes med notesbog (eller noter på smartphone), så svære ord/nye ord og spørgsmål kan skrives ned. Sprogmakkeren vil inden start blive inviteret til et kort kursus på sprogcentret for at være godt klædt på til opgaven.

Et trebenet samarbejde giver resultater

Samarbejdet mellem sprogcenter, sprogmakker og virksomhed er en god investering, der sikrer fastholdelse på arbejdspladsen.