FVU-undervisning (Forberedende voksenundervisning)

FVU-undervisning giver et mærkbart løft til udenlandske medarbejderes evne til at læse, skrive, tale og forstå dansk.

Før en udenlandsk borger kan starte til FVU-undervisning, skal vedkommende til en samtale og screening på Sprogcenter Randers for at blive placeret på det trin, der passer til vedkommendes niveau. Det er kun muligt at få tilbudt FVU-undervisning, hvis borgeren allerede kan tale og skrive lidt dansk.

Vi tilbyder FVU-undervisning på forskellige niveauer/hold og på forskellige tidspunkter. Voksne udlændinge, som ikke umiddelbart er i målgruppen til FVU, kan forberede sig til FVU-undervisningen trin 1-4 ved at begynde med FVU-start.

Der er løbende optag på holdene.

Undervisningen foregår på Sprogcenter Randers, Vestergade 34, 8900 Randers C.