Danskundervisning på hold

Danskundervisningen er fleksibel og planlægges med den enkelte medarbejder og virksomhed.

Udenlandske medarbejdere har ret til gratis danskuddannelse i op til 5 år efter deres ankomst.

Udenlandske medarbejdere, der har været i Danmark mere end 5 år, kan også få et tilbud om danskundervisning, men det vil ikke længere være gratis.

Undervisningen kan enten foregå i virksomheden eller på sprogcenteret. Inden start skal der betales et lovbestemt depositum på 2000 kr., som refunderes efter endt modul eller danskuddannelse.

Undervisningen kan være på 3-12 lektioner pr. uge. Omfanget tilrettelægges i samarbejde med den enkelte medarbejder og virksomhed. Undervisningen kan foregå enten i eller udenfor arbejdstiden, på sprogcenteret eller på virksomheden.

Virksomheder kan opnå støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. Læs om støttemuligheder her.