Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man – ud over en række grundlæggende betingelser - også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber.
Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde det supplerende krav om medborgerskab.

Læs mere om medborgerskabsprøven på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Du behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse.

Afholdelse af prøven

Medborgerskabsprøven afholdes to gange om året - i juni og november/december.

Prøven afholdes næste gang onsdag 3. juni 2020 kl. 11.00-11.30.

Sidste frist for tilmelding er 29. april 2020.

Tilmelding til prøven

Prøvegebyret er 799 kr., der skal betales samtidig med tilmeldingen.

Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage, kan du ikke få dit prøvegebyr tilbage.

Forberedelse til prøven

Prøven er en multiple choice-test, Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvoraf én skal afkrydses.

Prøven består af 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie.
Den varer 30 minutter og kravet for at bestå er mindst 20 rigtige. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve inden for rammerne af lærematerialet.

Ministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan anvendes til at forberede sig til medborgerskabsprøven.

Hent læremateriale til medborgerskabsprøven (pdf)

Læremateriale til medborgerskabsprøve (tekst som pdf-fil med lyd - 100 MB)

Bemærk: Lyden virker bedst, hvis du gemmer filen og åbner den via Acrobat.