Undervisere i dansk som andetsprog

Sprogcenter Randers søger undervisere i dansk som andetsprog til 2-3 faste stillinger samt et antal tidsbegrænsede stillinger med tiltrædelse pr. 1. august 2023.

Mand ved PC

Vi tilbyder

 • Et spændende undervisningsmiljø med højt til loftet, hvor verden kommer til dig hver dag
 • En dygtig og engageret medarbejderstab
 • Undervisningsopgaver inden for dansk som andetsprog, FVU, OBU og virksomhedsrettet dansk.
 • En udviklingsorienteret teambaseret organisering med let adgang til kvalificeret kollegial sparring og videndeling. Det seneste år har sprogcenterets ønske om udvikling, fælles læring og videndeling været understøttet af en PLF-indsats (Professionelle læringsfællesskaber) med henblik på at opnå redskaber og teknikker til at højne kursisternes udbytte af undervisningen.
 • En arbejdsplads, hvor vi værner om imødekommenhed, venlighed og respekt i samarbejdet med hinanden og vores kursister
 • Et rummeligt sprogcenter, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte kursist og understøtter den enkeltes læring og udvikling. Sprogcenteret tilbyder alle kursister supplerende individuel undervisning i lærerbemandet studiecenter samt tilbyder eneundervisning til særligt udsatte sårbare kursister, der er udfordrede ift. at gennemføre en danskuddannelse på ordinære vilkår.
 • Et sprogcenter, der ser sig selv som en vigtig aktør i integrationsindsatsen i samarbejde med jobcenter, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige.

Du har

 • En læreruddannelse med linjefag i sprog/ en bachelor- eller kandidatuddannelse med sprog som centralt fag (eller en anden uddannelse, der har givet tilsvarende forudsætninger)
 • Uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog (DAV), en Masteruddannelse i dansk som andetsprog eller tilsvarende (hvis du ikke har gennemført uddannelsen i dansk som andetsprog, skal du påregne at færdiggøre DAV- eller Masteruddannelsen inden for 4 år efter ansættelsen)
 • Erfaring med undervisning i dansk som andetsprog iht. Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og gerne erfaring med virksomhedsrettet dansk/forlagt undervisning på virksomheder
 • Gerne en FVU- og/eller OBU-læreruddannelse
 • Engagement og brænder for at undervise voksne udlændinge
 • Lyst til at arbejde i teams, udvikle dig som underviser og lære nyt
 • Stærke pædagogiske og relationelle kompetencer
 • En fleksibel indstilling til at arbejde på varierede tidspunkter (dag/aften) 


Vi lægger desuden vægt på, at du kan arbejde selvstændigt og struktureret, da du som underviser har ansvaret for planlægning af kursisternes undervisningsforløb.

Yderligere oplysninger

om stillingerne kan fås hos souschef Hanne Haahr Jensen, telefon 24 87 66 19 / mail: hanne.haahr.jensen@randers.dk eller hos Centerchef Liselotte Blokkebak, telefon 20 27 64 97 / mail: liselotte.keld.blokkebak@randers.dk samt på Sprogcenter Randers' hjemmeside.  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og Uddannelsesforbundet.

Frist

12. april 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 28. april 2023.