Ordblindeundervisning der rykker

På Sprogcenter Randers kan ordblinde kursister få hjælp

På Sprogcenter Randers har vi et antal kursister, som er ordblinde. Det betyder, at de har nogle helt særlige udfordringer med at læse og skrive.

Hvad er ordblindhed?
Ordblindhed er kendetegnet ved vanskeligheder med at lære at udnytte skriftens lydprincip. Det betyder kort sagt, at man som ordblind kan have svært ved at lære, at et ‘m’ siger en [m]-lyd, og at et ‘e’ kan have forskellige lyde i f.eks. hel, hest og løbe.
Konsekvenser af ordblindhed kan være problemer med læseforståelse, skrivevanskeligheder og et mindre ordforråd.

Ordblindhed findes i alle lande og på alle sprog. I Danmark er ca. 7 % af alle danskere ordblinde. På Sprogcenter Randers har vi tilrettelagt et tilbud, så ordblinde kursister kan få et skræddersyet undervisningsforløb med en underviser, der både er uddannet i dansk som andetsprog og har taget en uddannelse inden for ordblindhed.

Okuba og Ghenet - to ordblinde eksamenskursister
Okuba og Ghenet, som begge kommer fra Eritrea, har deltaget på Lone Bojesens ordblindehold om tirsdagen i ca. 5 måneder. Undervisningen har taget udgangspunkt i de læse- og skriveopgaver, som kursisterne er blevet præsenteret for til prøve i Dansk 2 i november 2023.

Okubas to holdlærere bemærkede, at Okuba havde problemer især med skrivningen og tilbød hende hjælp. Hun havde selv bemærket det og sagde:
“Ja tak, jeg vil gerne have hjælp.”

I ordblindeundervisningen har Okuba og Ghenet oplevet større vanskeligheder med stavning og skrivning end med læsning.
“ Det har betydet, at de har haft brug for ekstra meget støtte i skriveprocessen. Ordforslagsprogrammet hjælper med at stave de ord, kvinderne har haft svært ved.” - siger Lone.

Ordblindekursisterne deltager også i den ordinære undervisning, hvor de kan bruge deres OBUredskaber med hjælp fra holdlærerne.

Sammen med ordblindelæreren har kursisterne arbejdet med forskellige faser i skriveprocessen, en fælles brainstorm om emnet inden skrivning samt hjælp til at strukturere teksten. Okuba og Ghenet har også lært selv at lytte-læse deres tekst inden en aflevering. Herved har de selv rettet deres sproglige fejl. Det har vist sig at være en meget effektiv retteteknik, som kursisterne hurtigt har taget til sig.

Udover hjælp fra Lone har kursisterne også støttet hinanden. Der er hurtigt blevet skabt et trygt og åbent læringsmiljø på holdet, hvor de ordblinde eksamenskursister har støttet og opmuntret hinanden. Troen på at kunne bestå eksamen med et godt resultat er blevet båret frem af et godt sammenhold og åbne og fortrolige samtaler.
Ghenets historie er en rigtig succeshistorie: hun begyndte på Danskuddannelse 1, men skiftede over til modul 2 på Danskuddannelse 2 og har på denne måde løftet sig selv til en sværere eksamen. Også Okubas historie er en succes; hun har fået rigtig meget ud af ordblindeundervisningen.

Begge kursister bestod Prøve i Dansk 2 med meget flotte karakterer og er nu optaget på VUC, hvor de stiler efter en 9. klasse.