Eksamen på Sprogcenter Randers

Sprogcenter Randers støtter op om vores kursister

Eksamen

Eksamen på Sprogcenter Randers

 I maj måned har vi afholdt eksamen på Sprogcenter Randers – og vi har i alt haft 95 kursister til eksamen på de tre uddannelser. Iblandt dem er der også selvstuderende, som er personer, der kommer udefra og vil forsøge at få en eksamen, som de skal bruge til at komme ind på uddannelse, til permanent ophold eller statsborgerskab.

Det er spændende dage – Hvordan skal det gå? Er det svært? Kan jeg bestå? – Alle kommer med ”sommerfugle i maven”!

På Sprogcenter Randers forsøger vi at støtte og hjælpe så godt, vi kan. Har man brug for ekstra tid og en it-rygsæk, fordi man er ordblind, eller fordi man kan have svært ved at koncentrere sig pga forskellige traumer, ja, så kan vi hjælpe og støtte med det.

Vi har på Sprogcenter Randers en af landets største gennemførelsesprocenter – og det er, fordi vi støtter op om vore kursister på alle måder!

En af måderne ved denne eksamen fremgår af de to fotos:

Akberet, som kommer fra Eritrea, har lige født 2 uger før eksamen, og hvad er mere naturligt end at medbringe sit nyfødte barn til eksamen, for hvem kan passe et 2 uger gammelt barn, der skal ammes jævnligt!

Akberet formåede både at lave sin opgave – og amme samtidig! Hvis lille Deborah blev lidt urolig, så klarede Sarah, der var eksamensvagt, det til fuld tilfredshed!

Jo, der er en god grund til, at vi har en stor gennemførelsesprocent på Sprogcenter Randers.