Totalrapport brugerundersøgelse 2021

Sprogcenter Randers brugerundersøgelse 2021

Brugerundersøgelse

Resultater fra tilfredshedsundersøgelsen 2021

Undersøgelsens resultater viser gennemgående en høj tilfredshed. Uddrag af undersøgelsens resultater fremgår af nedenstående tabel.

Undervisningen i klassen

94%

Relation til medkursister

96%

Relation til lærerne

95%

Informationsniveau

85%

Føler du dig velkommen på Sprogcenter Randers?

99%

Hvor lærer du mest dansk i forhold til arbejdet/praktik,

fritid eller på skole. 84 % mener, at de lærer mest dansk

på Sprogcenter Randers

84%

Danskundervisningens relevans for dine studier

88%