Onlineplatform

Betalt adgang til Sprogcenter Randers læringsplatform.

Hvis du gerne vil udskyde starten på danskundervisning på skolen, kan du købe dig adgang til vores digitale Onlineplatform.

Adgangen bruges af vores kursister til forbedring af færdighederne lytning, udtale, skrivning, læsning og grammatik. Den er designet til selvstudie og indeholder en stor mængde muligheder for at lære sproget.

Der købes adgang til 4 måneder, som kan forlænges. Med et UNI-login får du adgang til vores studiecenter med selvproducerede materialer og til ressourcer, som skolen betaler for at bruge. Portalen giver mulighed for at finde passende udfordringer, uanset om du er nybegynder, eller du gør dig klar til vores højeste niveau Prøve i Dansk 3.

På skolen får alle vores kursister på Danskuddannelse 2 og 3 en introduktion til platformen, som er bygget op på dansk. Nogle af programmerne har hjælpesprog, f.eks. engelsk. Men for mange af dem er det en fordel at have kontakt til en dansktalende hjælper. Vi tilbyder en uges gratis prøveadgang, så du kan vurdere, om det er noget for dig.

Ønsker du at benytte tilbuddet om en uges prøveadgang til platformen, kan du skrive en mail til sprogcenter@randers.dk, hvorefter du får svar med nærmere instruktioner.

Produktet kan købes i varierende udgaver.

  • 4 måneders adgang: 400 kr.
  • 4 måneders adgang med en halv times introduktion givet af en lærer fra vores studiecenter: 500 kr.
  • 4 måneders adgang med en halv times introduktion givet af en lærer fra vores studiecenter, samt 4 dages selvstudie i studiecenteret med mulighed for at låne bøger: 750 kr.

En dag i vores studiecenter betyder, at man kan komme der en dag i åbningstiden og arbejde med lærerstøtte fra vores kompetente lærere.

Det vil være nødvendigt at kunne dansk eller engelsk for at blive introduceret til platformen – eller at have en ven/pårørende med, der taler et af disse sprog. Der kan evt. anvendes tolk, men så skal kursisten selv betale. Ønskes der en introduktion, så kontakt Sprogcenteret på 8915 7700. Du vil så blive henvist til lærer og bibliotekar Jørgen Dall, som vil introducere dig til Onlineplatformen.

Du kan også tilmelde dig og betale med mobilepay i receptionen på Sprogcenter Randers.

Mobilepay

Prisen for prøver og kurser finder du på de enkelte sider.

Betalingsnummer MobilePay: 778549

Tilføj kommentar: CPR-nummer, navn og den prøve eller det kursus, du betaler for.

Efter betaling skal du sende en mail til sprogcenter@randers.dk med dine oplysninger.

Emails emnefelt: Den prøve eller det kursus, du vil tilmeldes.

Tekst:

CPR-nummer

Navn

Adresse

Nationalitet.

 

Paid access to the Randers Language Centre’s Onlineplatform. 

The Learning Platform is used by our students to improve their listening, pronunciation, writing, reading and grammar skills, and is a supplement to school teaching. The Learning Platform is designed for self-study and contains a large number of opportunities to learn the Danish language. As a user it is recommended to use PC and headset with microphone.

You can buy access for 4 months at a time, and with your Google school login and a so-called UNI-login, you can get access to our self-produced materials and a wide range of resources and programs that the school pays for. The Platform allows you to find appropriate challenges, whether you are a beginner or a higher level. We maintain and expand the Platform on an ongoing basis.

All the students of our school at Danish Education 2 and 3 get an introduction to the Platform, which is built up in Danish. Some programs have auxiliary languages, e.g. English, but for many of them it is an advantage to have contact with a Danish-speaking assistant, although the functionalities are often obvious. We offer a one-week free trial so you can assess if it's something for you.

If you would like to use the free trial, write an email to sprogcenter@randers.dk and you will receive our reply with further instructions. If you after the first week, want access to the Platform, then you have to pay. In connection with the payment, you must have a Danish social security number (cpr-nummer) or know someone with a Danish social security number (cpr-nummer) that can help you.

We offer three variants of the paid access to the online platform:

  • 4 months access: DKK 400
  • 4 months access with half an hour introduction by our Study Center’s teacher: DKK 500. You should be able to understand Danish or English to be introduced to the Platform - or have a friend / relative who speaks one of these languages.
  • 4 months access with half an hour introduction by our Study Center’s teacher and 4 days of access* to our staffed Study Center: DKK 750.

*One day in our Study Center means that you can come there one day during business hours (8.15 - 15.15) and work with guidance and support from our competent teachers.