Indfødsretsprøven

Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du bestå indfødsretsprøven.

Indfødsretsprøven er en prøve om danske samfundsforhold og dansk kultur og historie, som man skal bestå for at få dansk statsborgerskab.

Indfødsretsprøven består af 45 spørgsmål og varer 45 minutter. 35 af spørgsmålene ligger inden for rammerne af læringsmaterialet, som du finder i et link længere nede på siden. Fem spørgsmål handler om aktuelle begivenheder fra 6 måneder før prøvens afholdelse og endelig er der fem værdibaserede spørgsmål inden for danske værdier som ytringsfrihed, ligestilling, forholdet mellem religion og lovgivning og lignede.

Spørgsmålene er multiple choice-spørgsmål. Det betyder, at der til hvert spørgsmål er flere svarmuligheder, hvoraf én skal afkrydses.

For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Afholdelse af prøven

Indfødsretsprøven afholdes to gange om året - i juni og november/december.

Prøven afholdes næste gang onsdag den 29. maj 2024 kl. 13:00-13:45.

Tilmelding fra januar 2024.

Sidste frist for tilmelding er den 24. april 2024. Det er ikke muligt at tilmelde sig.

Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage, kan du ikke få dit prøvegebyr tilbage.

Læremateriale til prøven

Udlændinge- og Integrationsministeriet har offentliggjort læremateriale, som du kan bruge til at forberede dig til indfødsretsprøven.

Se lærematerialet til Indfødsretsprøven på Integrationsviden.dk

Tilmelding til prøven

Prøvegebyret er 874 kr., der skal betales samtidig med tilmeldingen.

Der kan betales med MobilePay eller i receptionen på Sprogcenter Randers.

Du kan også tilmelde dig og betale med mobilepay eller betale kontant i receptionen på Sprogcenter Randers.

Hvis du vil betale med mobilepay, skal du følge disse punkter:

Prisen for prøver og kurser finder du på de enkelte sider.

1. Betalingsnummer MobilePay: 

I kommentarfeltet skriver du: CPR-nummer, navn og den prøve eller det kursus, du betaler for.

2. Efter betaling skal du sende en mail til sprogcenter@randers.dk med dine oplysninger.

Emails emnefelt: Den prøve eller det kursus, du vil tilmeldes.

Tekst:

Fødselsdato

Navn

Adresse

Nationalitet.