Sproglig vurdering

En sproglig vurdering kan bruges til at beslutte, om en person skal tilbydes et forløb på sprogcentret.

En sproglig vurdering tilbydes til:

  • Færinger og grønlændere, som ikke behersker dansk i tilstrækkeligt omfang til, at de kan fungere i det danske samfund.
  • Danske statsborgere over 18 år, som på grund af langvarige ophold i udlandet ikke behersker dansk i tilstrækkeligt omfang til, at de kan fungere i det danske samfund.

I den sproglige vurdering indgår tests i læsning, skrivning og mundtlig kommunikation.

Efter aftale med den henvisende kommune besluttes det, om den person, der er blevet foretaget en sproglig vurdering af, skal tilbydes et forløb på sprogcentret. Kommunen kan også få en skriftlig redegørelse for resultaterne af den sproglige vurdering.