OPAS og JobPAS

På Sprogcenter Randers tilbyder vi en individuel OPAS-screening (Optimeret Pædagogisk Analyse System) og JobPAS af kursister for at afdække potentialer og forudsætninger for læring.

Hvad er OPAS?

På Sprogcenter Randers tilbyder vi en individuel PAS-vurdering/OPAS-vurdering af kursister/elever for at afdække potentialer og forudsætninger for læring.

OPAS (Optimeret pædagogisk analyse system) er en videreudvikling af det velkendte PAS (Pædagogisk analyse system) og indeholder den samme grundtanke, men er mindre tidskrævende. Da PAS er en mere velkendt term, anvendes den i beskrivelsen af indhold og formål.

PAS vil kunne anvendes på forskellige kursist/elevtyper og på vidt forskellige institutioner. Dette inkluderer bl.a. folkeskoler, efterskoler, specialskoler for børn, unge og voksne, produktionsskoler, tekniske skoler, sprogskoler, EGU, EUC, VUC, specialpædagogiske opholdssteder m.m.

Hvad er PAS?

PAS (Pædagogisk Analyse System) er et kognitivt neuro-pædagogisk redskab, der har sit udgangspunkt i teorier om neuropsykologi. Redskabet har til formål at identificere faste mønstre i kursistens individuelle refleksionsniveau til fx opgaveløsning og dagligdags opgaver. PAS tester hovedområderne inden for læring og giver et tydeligt overblik over kursistens indlæringsprofil. Et vigtigt element i testredskabet er det positive fokus, som søger optimale kompetencer og potentialer.

Efter hver testning udarbejdes en rapport, der beskriver afdækningens områder og delelementer, samt en sammenfattende konklusion og en anbefalet pædagogisk tilgang

PAS kan anvendes som undersøgende redskab eller som en del af en forebyggende indsats. Der tages udgangspunkt i kursistens egen adfærd og handlemønstre og gennem testning tydeliggøres kompetencer og indlæringsform. Dermed får ansvar for egen læring en særlig aktiv betydning.

Under testningen anvendes tolk ved behov og efterfølgende til at uddybe testresultatet for kursisten.

Hvem kan have gavn af PAS?

PAS er målrettet kursister med generelle indlæringsvanskeligheder, erhvervede hjerneskader, socio-emotionelle vanskeligheder, to-sprogede med indlæringsvanskeligheder, personer med læse-stave vanskeligheder og specifikke indlæringsvanskeligheder, personer med svag skolebaggrund og personer med psykiske vanskeligheder.

JobPAS

JobPAS er et arbejdsredskab udviklet med henblik på at få øje på borgerens helt nære kompetencer og potentialer, og er målrettet de borgere, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

JobPAS vurderer områder inden for faglighed- og læringsudvikling, social og personlig udvikling og social habitus. Der vurderes ydermere på opmærksomhed og koncentration, hukommelse og strategianvendelse.

På baggrund af dataanalyse fra spørgeskemaer og opgaver udarbejdes en vurdering af borgeren, der kan være udgangspunkt for en samtale om en realistisk handleplan. Vurderingen er samtidig et dokumentations- og evalueringsredskab.

Sprogcenterets PAS-tester

Vores PAS-tester Pia Hamerslag er uddannet gennem PAS-konsulent Steen Hilling, der i sin tid var hovedaktøren inden for PAS-test området i Danmark. Steen Hilling har siden udviklet PAS, der inkluderer et bredere testsystem, OPAS, som også er målrettet voksne tosprogede kursister og har sit udgangspunkt i den kognitive tænkning med de eksekutive funktioner i fokus. Sprogcenterets tester har desuden flere års erfaring inden for specialområdet og har kurser i både eksekutive funktioner og specialpædagogik.