Vejledning om klippekort

Pr. 1. januar 2018 indførte regeringen regler om klippekort for nogle grupper af kursister.

Reglerne gælder blandt andet for

 • arbejdstagere
 • studerende
 • familiesammenførte til arbejdstager eller studerende
 • au pair
 • grænsependlere

Kursister, der er henvist til danskuddannelse som led i et integrationsprogram eller er i et beskæftigelsesforløb samt selvbetalende kursister, er ikke omfattet af klippekortordningen.

Sådan virker klippekortet

Klippekortet betyder, at der er afsat et antal måneder til gennemførelse af hvert af modulerne på danskuddannelsen.

Klippene i klippekortet har følgende længde for alle tre danskuddannelser

 • Modul 1 er på 4 måneder
 • Modul 2 er på 5 måneder
 • Modul 3 er på 7 måneder
 • Modul 4 er på 8 måneder
 • Modul 5 er på 9 måneder
 • Modul 6 er på 9 måneder

Der er i alt 6 klip til en hel danskuddannelse. Når man bliver færdig med et modul ved at bestå modultesten, bortfalder resten af det igangværende klip.

Bruger man mere tid på et modul, end der er afsat i det pågældende klip, starter det efterfølgende klip automatisk. Man bruger altså et ekstra klip, hvis man bruger længere tid til at gennemføre et modul, end der er afsat i modulets klip.

Det er ikke muligt at overføre tid til eller fra andre klip.

Når alle klip er brugt, har man ikke længere ret til gratis danskuddannelse. Det gælder uanset om man mangler af gennemføre et eller flere moduler.

De fleste kursister vil kunne gennemføre danskuddannelsen uden at miste klip – enkelte kursister har længere gennemførselstider.

Det er derfor vigtigt at følge undervisningen som planlagt og ikke komme bagud i forhold til at bestå modultesten indenfor det tilhørende klip.

Pauser i danskundervisningen

Klippene for en hel danskuddannelse udgør tilsammen 42 måneder (3½ år), som skal bruges indenfor de 5 år, man har ret til gratis danskundervisning.

Der er altså mulighed for at holde pauser undervejs i danskuddannelsen for eksempel til ferie, hjemrejse, barsel, sygdom eller arbejde. Men når man er omfattet af ordningen med klippekort, skal man være meget opmærksom på, hvornår man holder pause.

Et klip sættes nemlig ikke i bero, hvis man holder pause midt i et modul. Er man først startet på et modul, skal det derfor helst gennemføres uden pause, ellers risikerer man at miste et klip.

Er man kursist med klippekort, bør man altså planlægge sine ferier og andre pauser, så man ikke afbryder et igangværende modul.

Kommunen kan kun forlænge uddannelsesperioden, hvis alvorlig og langvarig sygdom har forhindret deltagelse i danskuddannelsen.

Har du spørgsmål til klippekortet, er du velkommen til at henvende dig til sprogcentret.