Ungeværket

Målgruppe: Kursister på DU2 i aldersgruppen 18 – 22 år (inkl.) (på visitationstidspunktet)

Ungeværket

Tilbuddet er integreret med den ordinære danskuddannelse til et samlet forløb på 22 timer om ugen (14 dansk, 8 aktivering). Hermed tilbydes en helhedsskole specielt målrettet unge flygtninge, som har haft en ufuldstændig eller afbrudt skolegang. Desuden skabes et ungemiljø, som giver kursisterne mulighed for en socialisering hen imod at stå på egne ben i deres liv i Danmark.

Den ordinære danskuddannelse

Danskundervisningen er specielt målrettet ungegruppen med fokus på relevante emner og problemstillinger. Desuden tages hånd om, at de unges mundtlige formåen nogle gange er langt bedre end deres skriftlige. Der arbejdes målrettet på at udbedre denne skævhed.

Den uddannelsesforberedende undervisning og vejledning

Skolekompenserende fag

Fagviften består af matematik, engelsk, it og samfundsfag. Desuden historie og nyheder. Fagene vælges ud fra det enkelte holds behov. Desuden sammensættes mindre kursusforløb, når der ses et behov for det. Det kan f. eks. være sociale adfærdsregler, kost og sundhed.

Studietur

Den årlige tur går til København eller til et andet område i Danmark. Studieture er en naturlig del af det danske uddannelsessystem og giver anledning til at arbejde tværfagligt med et overordnet emne, og involverer projektarbejde og andre arbejdsformer.  Demokrati er altid et underemne og et besøg i Folketinget er et fast programpunkt på turen til København.

Skolesocialisering

Målgruppen kommer generelt med en ringe og ustabil skolebaggrund fra hjemlandet. Derfor skal de, ud over det faglige, også lære at gå i skole i Danmark, hvor undervisningsformer blandt andet bygger på demokrati og medansvar.

For at modvirke frafald på ungdomsuddannelser gøres meget ud af, at kursisterne tilegner sig gode læringsstrategier, og de bliver præsenteret for og anvender arbejdsformer, som de kommer til at møde på ungdomsuddannelser.

Vejledning

Målgruppen har et særligt behov for vejledning, da mange af dem mangler et dansk netværk eller den nødvendige forældrestøtte. De har et minimalt kendskab til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, hvorfor vejledningen er et centralt element i tilbuddet. Vejlederen har regelmæssigt individuelle samtaler med kursisten, og i skoleforløbet er der indlagt vejledning i form af et særlig tilrettelagt kursus, der kan differentieres alt efter niveau og modulindplacering.

Afklaring

Skolegangen i tilbuddet er i høj grad et afklaringsforløb, hvor kursisternes fremtidsplaner løbende kan italesættes og justeres.  Kursisternes progression og dansktilegnelse følges nøje, så ønsker og kompetencer kan målrettes.

Kursus i arbejdsmarkedsforhold

Alle kursister, der har et helt forløb i Ungeværket frem til bestået danskprøve, deltager i undervisning i arbejdsmarkedsforhold: Erhvervslivets strukturer og organisering, skrevne og uskrevne regler på arbejdspladsen, fagforeninger og A-kassesystem. Endvidere undervises de i kontakt til Jobcenter, jobsøgning, CV, jobsamtale  og afdækning af kvalifikationer.

Praktikforløb

Sideløbende med forløbet i Ungeværket er kursisterne i virksomhedspraktik 15 timer om ugen, tilrettelagt af Jobcentret. Kursisternes oplevelser og erfaringer fra praktikkerne kan inddrages i undervisningen og vejledningen, med henblik på at bidrage til kursisternes forståelse, afklaring og målretning.

Forberedelse til uddannelse ligger (også) som et naturligt fokus i danskundervisningens emner og arbejdsformer.

For yderligere oplysninger kontakt:
Vejleder: Maria Sjøqvist
Direkte tlf. 8915 7713 - maria.sjoqvist@randers.dk

Hvor gik de hen, da de gik ud af skolen?

Statistik vedrørende eksamenskursister fra Ungeværket

”Hvor gik de hen, da de gik ud?”

”Ungeværket har lavet en lille statistik over vores eksamenskursister fra december 2008 til juni 2012. Da vi opdeler skoleåret i to semestre, er der eksaminer både i maj/juni og november/december. I alt er der 52 kursister, der har taget eksaminer fra skolen i de 8 semestre og alle har bestået prøverne. Vi er lidt stolte af at kunne sige, at alle unge kom i gang efter afsluttet skole: 71,2 % fortsatte på VUC for dér at tage 9. klasse og herfra gå videre i skole- og uddannelsessystemet: 10. klasse og HF. Andre gik videre fra 9. klasse til Teknisk Skole.  11% gik direkte på SOSU-uddannelsen og 7,6 % påbegyndte direkte et Grundforløb på Teknisk Skole, nu Tradium.

Vi prøver med andre ord på Ungeværket at klæde de unge tosprogede på til at uddanne sig og klare sig selv.”

December 08

Initialer

Kommune

PD

Aftagerne

 

PY

Randers

2

TS

 

FU

2

SOSU

 

KK

2

TS

 

EB

2

TS

 

BB

2

VUC

 

SA

Anden

2

VUC

 

PA

2

SOSU

 

DC

2

VUC

 

ZH

2

VUC

 

JM

2

SOSU

 

NM

2

SOSU

 

WM

2

SOSU

I alt: 12

 

5/7

 

3: TS. 5: SOSU. 4: VUC

 

Juni 09

Initialer

Kommune

PD

Aftagerne

 

SA

Anden

2

VUC

 

MA

2

VUC

 

NA

2

VUC

 

EK

2

VUC

I alt: 4

 

4

 

4: VUC

 

December 09

Initialer

Kommune

PD

Aftagerne

 

SS

Randers

2

TS

I alt: 1

     

 1: TS.

 

Juni 10

Initialer

Kommune

PD

Aftagerne

 

FG

Randers

2

VUC

 

SA

Anden

2

VUC

 

MK

Anden

2

VUC

 

EK

Anden

2

VUC

I alt: 4

 

1/3

 

4: VUC

 

December 10

Initialer

Kommune

PD

Aftagere

 

HK

Randers

2

VUC

 

GK

2

VUC

 

NK

2

?

 

BK

2

Egen butik

 

YA

2

VUC

 

PZ

Anden

2

VUC

I alt: 6

 

5/1

 

4: VUC, 1: Butik, 1: ?

 

Juni 11

Initialer

Kommune

PD

Aftagere

 

MZ

Randers

2

VUC

 

PB

2

VUC

 

GG

2

VUC

 

BK

2

VUC

 

MK

2

VUC

 

SK

2

Filmskole i Viborg

 

MM

2

VUC

 

OM

2

VUC

 

BN

2

VUC

 

KP

2

VUC

 

UA

Anden

2

VUC

 

GA

2

VUC

I alt: 12

 

10/2

 

11: VUC 1: Filmskole

 

December 11

Initialer

Kommune

PD

Aftagere

 

PK

Randers

2

VUC

 

MM

2

VUC

 

TM

2

VUC

 

MM

2

Rengøring/Barsel

 

JO

2

VUC

 

NR

2

VUC

 

AF

Anden

2

VUC

 

JZ

2

SOSU

 

MP

1

AOF-Daghøjskole

I alt: 9

 

6/3

 

6: VUC.  1: AOF. 1: Reng. 1: Sosu

 

Juni 12

Initialer

Kommune

PD

Aftagere

 

RS

Randers

2

VUC

 

AT

2

VUC

 

PG

2

VUC

 

AO

Anden

2

VUC

I alt: 4

 

3/1

 

4: VUC

 

I alt:

52 kursister: heraf 30 fra Randers kommune – 22 fra andre (Favrskov, Norddjurs, Syddjurs samt Mariagerfjord kommuner).

37 kursister til VUC (Randers, Århus, Vejle)

6 kursister til SOSU (Randers, Grenaa)

4 kursister til TS (Randers, Århus)

1 kursist til Filmskole i Viborg

1 kursist med egen butik

1 kursist rengøring/barsel

1 kursist på AOF Daghøjskole

1 kursist?

Det er muligvis bemærkelsesværdigt, at vi ikke har PD3´ere og kun 1 PD1.

Det første skyldes, at kursisterne ofte mangler de abstrakte kompetencer til at tage denne type eksamen; det andet skyldes, at Ungeværket i flere år ikke har haft mulighed for at starte et samlet DU1-hold op. Men netop i skrivende stund har vi et hold med 8-9 DU1ére.

Vi er vant til at kursistgruppens profil kan ændre sig i løbet af få måneder.