Uddannelsesværkstedet

Målgruppe: Kursister på DU2 i aldersgruppen 23-29 år og kursister på DU3 18-29 år (inkl.) (på visitationstidspunktet)

Tilbuddet er på 8 timer om ugen og supplerer den ordinære danskuddannelse på 12 timer om ugen. Danskundervisningen foregår på danskhold sammen med øvrige målgrupper på sprogcentret, idet det vægtes at holdsætte efter sprogniveau og læringsprofil.

Den uddannelsesforberedende undervisning og vejledning tilrettelægges i Studiecentret i en kombination af ene-undervisning, gruppeundervisning og selvstudier.

Med udgangspunkt i den enkelte kursists konkrete behov arbejdes med:

 • Kompetenceafklaring
 • CV – herunder layout
 • Mål-afklaring og motivation
 • Samfundsorientering
 • Det danske skolesystem og uddannelsesmuligheder
 • Uskrevne regler i uddannelsessystemet
 • Ansvar, selvstændighed og initiativ
 • Matematiske begreber
 • Læsestrategier
 • IT-færdigheder
 • Studieteknik og arbejdsmåder; struktur og orden i mapper, memoteknik, noter og prioritering, projektarbejde og gruppearbejde

Sideløbende med forløbet i Uddannelsesværkstedet er kursisterne i virksomhedspraktik 2 dage om ugen, tilrettelagt af Jobcentret. Kursisternes oplevelser og erfaringer fra praktikkerne inddrages i undervisningen og vejledningen, med henblik på at bidrage til kursisternes forståelse, afklaring og målretning i forhold til uddannelse.