Information til virksomheder

Information til virksomheder med udenlandske medarbejdere

Ret til danskundervisning betalt af kommunen

Udlændinge, som arbejder i Danmark, har ret til danskuddannelse iht.
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Hvordan kommer man i gang?

Udlændinge, som bor i Randers kommune, henvender sig til

Integrationsafdelingen
Jobcenter Randers
Regimentvej 10D
8930 Randers NØ
jobcenter@randers.dk
Tlf.: +45 8915 7800

Åbningstider:
Mandag-torsdag 09.00-14.30
Mandag 15.00-17.00
Fredag 09.00-13.00

Udlændinge, som bor i en anden kommune, henvender sig til Borgerservice i den pågældende kommune.

Når sprogcentret modtager henvisning, indkalder vi til en samtale og test, og derefter kan undervisningen påbegyndes inden for 1-2 uger.

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Sprogcenter Randers har undervisning i Vestergade 34.

På dagholdene (mandag til fredag) er der undervisning mellem kl. 8.15 og 13.30 og på aftenhold tirsdag og torsdag kl. 17.30 til 20.00.

Dagholdene har normalt undervisning 2 af ugens dage (i alt 12 lektioner om ugen).

Hvis det er nødvendigt af arbejdsmæssige grunde, kan der aftales et nedsat timetal.

Undervisning på arbejdspladsen

Hvis en virksomhed (eller flere, som går sammen) har mindst 12 udlændinge, som kan undervises sammen, kan undervisningen lægges ud på virksomheden på det tidspunkt og med det antal timer, som passer til virksomhedens behov. Ved et mindre hold kan det samme ske mod ekstrabetaling fra virksomheden.

Hvad er indholdet i undervisningen?

Målet er at opbygge og udvikle læse-, skrive-, tale- og lyttefærdigheder på dansk samt give en viden om og forståelse af danske samfunds- og kulturforhold med det overordnede formål, at deltagerne bliver i stand til at fungere i samfundet, på arbejdsmarkedet og i uddannelse.

Studiecenter

Kursisterne kan benytte sprogcentrets Studiecenter til sprogtræning som supplement til holdundervisningen. Hvis man pga. fleksible arbejdstider ikke kan følge et holds undervisning, er det også muligt at få planlagt et individuelt program i Studiecentret.

Dette tilbud er ikke velegnet for begyndere.