For dig som vil lære dansk

Til dig der gerne vil lære dansk … / For those who want to learn Danish ...

På dansk

Nyankomne udlændinge har på visse betingelser ret til danskundervisning.

Hvis du

  • er statsborger i et andet EU-land.
  • opholder dig i Danmark på en gyldig opholdstilladelse.

kan du henvende dig på Jobcenter Randers. Her kan du få oplyst, om du har ret til gratis danskundervisning.

Kontaktoplysninger

Jobcenter Randers
Regimentvej 10 – indgang D
8930 Randers NØ

jobcenter@randers.dk

Telefon: 8915 7800

Jobcenter Randers' åbningstider
Mandag: 09:00-14:30 og 15:00-17:00

Telefon åbningstid hos Jobcenter Randers
Mandag: 09:00-17:00
Tirsdag-fredag: 09:00-14:30

In English

Newcomer foreigners are entitled to Danish education under certain conditions.

If you

  • are a citizen of another EU country.
  • are Staying in Denmark on a valid residence permit.

 Then you can contact Jobcenter Randers. They will find out whether you are entitled to free Danish tuition.

Contact Information

Jobcenter Randers
Regimentvej 10 – indgang D
8930 Randers NØ

jobcenter@randers.dk

Telephone: 8915 7800

Jobcenter Randers' opening hour
Monday: 09:00-14:30 and 15:00-17:00

Telephone opening hour Jobcenter Randers
Monday: 09:00-17:00
Tuesday-Friday: 09:00 -14:30