Udtalehold 2

Målgruppe:

·  kursister fra Thailand, Vietnam og Kina på DU2 og DU3

Lærers forventninger til de 8 mødegange:                 

  • at kursisterne får fokus på og arbejdet med de lyde, der især volder dem problemer
  • perception -> produktion, altså at kursisterne kan lære at skelne mellem de problematiske lyde og derefter også lære at frembringe dem
  • at kursisterne får mulighed for intensivt at træne prosodien, så de bliver (mere) bevidste om forskellen mellem deres eget sprog og dansk
  • at kursisterne bliver trænet i at bruge Udtaleværkstedet på dansk.nu, så de efterfølgende selv kan træne deres udtale

Sådan gik det:

De første 3 – 4 gange var de vanskeligste

  • fordi udtaleundervisning altid er lidt grænseoverskridende. Det virker meget privat at skulle arbejde med mund, læber, tunge, hals og frembringe fremmede lyde
  • fordi det altid tager tid (kortere eller længere) at skabe et godt læringsrum
  • fordi kursisterne var fordelt på alle niveauer (fra Mo1 – Mo5 på hhv. DU3 og DU2)
  • fordi kursisterne ikke var klar over, at de skulle øve, øve, øve for at få noget ud af de 10 gange

Alle kursister – undtagen en enkelt meget genert – tør nu tale højt og prøve sig frem. Der er smil på og en god stemning, og vi kan grine sammen, hvis det hele bliver lidt for komisk. Nu øver de sig også hjemme eller i Studiecentret. Alle er nu fortrolige med Udtaleværkstedet og kan arbejde med det.

Det siger sig selv, at der ikke har været tid til at komme langt omkring, men jeg vurderer, at det har været godt for kursisterne kun at skulle fokusere på udtale i de timer. Og det har været muligt lidt efter lidt at få dem til at bevæge sig fra overfladeplanet, hvor de er parate til lidt ukritiske at acceptere deres egen udtale (måske fordi de ikke vidste, hvad de skulle gøre ved deres problemer) til at opdage at de faktisk kan begynde at høre forskel på lydene, og at de får hjælp til at finde ud af, hvordan og hvor lydene produceres.