Fokus på udtale

På Sprogcenter Randers tilbyder vi et ekstra udtalekursus udover udtaleundervisningen i den daglige undervisning. Det gør vi, fordi dansk er et meget svært sprog at udtale – især for asiatere og østeuropæere, og fordi det er vigtigt at indarbejde en korrekt udtale fra starten, når man lærer et nyt sprog.

Kurset strækker sig over 16 gange, hvoraf de 12 gange á 1,8 lektion er med lærer. Efter de første 8 gange med læreren som sparringspartner, skal kursisterne arbejde individuelt eller i par med deres specifikke udtalevanskeligheder i alt 4 gange. Herefter opsamler kursisterne og læreren, hvad der har været arbejdet med i den individuelle periode og evaluerer forløbet.

Ud fra den enkelte kursists udtalevanskeligheder tilrettelægger lærer og kursist et program, der nøje skal overholdes for, at målet/målene kan nås. Det kan f.eks. være udtale af vokallydene, r som i rød eller som i børn, f eller p. Da melodien/tonegangen er meget vigtig for forståelsen af dansk talesprog, kan dette også være et tema i den ekstra udtaleundervisning.

Det forventes, at kursisterne møder hver gang og er velforberedte.

 Efter udtalekurset sagde kursisterne, at de havde lært:

  • at høre i og e (skelne ml. i og e).
  • at udtale y og ø sammen med konsonanter.
  • melodi, pause og tryk, og hvad vi "sluger".
  • at høre, hvad der er rigtigt dansk.
  • hvor der skal være pause/tryk.
  • at t udtales som blødt d til sidst.

"Jeg har aldrig før vidst, hvordan tungen, tænderne, læberne og kæben skulle bruges heller ikke vidst, hvor i munden og halsen lydene ligger."

"Jeg har lært, at det er sjovt."

Læs om 2 eksempler her:

Rapporter over evaluering af 2 udtalehold