Fokus på udtale

På Sprogcenter Randers tilbyder vi et ekstra udtalekursus udover udtaleundervisningen i den daglige undervisning. Det gør vi, fordi dansk er et meget svært sprog at udtale – især for asiatere og østeuropæere, og fordi det er vigtigt at indarbejde en korrekt udtale fra starten, når man lærer et nyt sprog.

Kurset strækker sig over 16 gange, hvoraf de 12 gange á 1,8 lektion er med lærer. Efter de første 8 gange med læreren som sparringspartner, skal kursisterne arbejde individuelt eller i par med deres specifikke udtalevanskeligheder i alt 4 gange. Herefter opsamler kursisterne og læreren, hvad der har været arbejdet med i den individuelle periode og evaluerer forløbet.

Ud fra den enkelte kursists udtalevanskeligheder tilrettelægger lærer og kursist et program, der nøje skal overholdes for, at målet/målene kan nås. Det kan f.eks. være udtale af vokallydene, r som i rød eller som i børn, f eller p. Da melodien/tonegangen er meget vigtig for forståelsen af dansk talesprog, kan dette også være et tema i den ekstra udtaleundervisning.

Det forventes, at kursisterne møder hver gang og er velforberedte.

 Efter udtalekurset sagde kursisterne, at de havde lært:

 • at høre i og e (skelne ml. i og e).
 • at udtale y og ø sammen med konsonanter.
 • melodi, pause og tryk, og hvad vi "sluger".
 • at høre, hvad der er rigtigt dansk.
 • hvor der skal være pause/tryk.
 • at t udtales som blødt d til sidst.

"Jeg har aldrig før vidst, hvordan tungen, tænderne, læberne og kæben skulle bruges heller ikke vidst, hvor i munden og halsen lydene ligger."

"Jeg har lært, at det er sjovt."

Læs om 2 eksempler her:

Rapporter over evaluering af 2 udtalehold

Målgruppe:

 • Kursister fra Thailand og Kina fra DU1, DU2 og DU3

Lærers forventninger til de 8 første mødegange:

 • At kursisterne oplever det som sjovt at arbejde med de danske lyde og dermed ikke føler sig generte/flove o.s.v.
 • At de er/bliver topmotiverede, så de både deltager aktivt i undervisningen, laver hjemmearbejde, samt kommer stabilt til undervisningen.
 • At kursisterne bliver bevidste om, hvilke forskelle der er på rigtigt talt dansk og egen udtale.
 • At kursisterne bliver bedre til at udtale vokaler og udvalgte konsonanter. 
 • Udtale af vokaler og konsonanter som enkeltstående lyde kan dog ikke stå alene. Det er i høj grad vigtigt at få disse lyde på plads i en tekstmæssig sammenhæng med prosodien. Derfor håber jeg på, at kursisterne begynder at kunne høre, hvor der er pause/tryk, selv kan begynde at sætte pause/tryk samt kan starte på at udtale med en mere ”dansknær” prosodi.

Målgruppe:

 • Kursister fra Thailand, Vietnam og Kina på DU2 og DU3

Lærers forventninger til de 8 mødegange:

 • At kursisterne får fokus på og arbejdet med de lyde, der især volder dem problemer.
 • Perception -> produktion, altså at kursisterne kan lære at skelne mellem de problematiske lyde og derefter også lære at frembringe dem.
 • At kursisterne får mulighed for intensivt at træne prosodien, så de bliver (mere) bevidste om forskellen mellem deres eget sprog og dansk.
 • At kursisterne bliver trænet i at bruge Udtaleværkstedet på dansk.nu, så de efterfølgende selv kan træne deres udtale.