Depositum

Nogle kursister skal betale et depositum på 1.250 kr. (indeks 2018) inden start på danskuddannelse.

Nogle kursister skal betale et depositum på 1.250 kr. (indeks 2018) inden start på danskuddannelse.

Det gælder blandt andet arbejdstagere, studerende og medfølgende ægtefæller til arbejdstagere og studerende.

Depositum kan tilbagebetales, når

  • Uddannelsen er afsluttet
  • Kursisten ønsker at afbryde uddannelsen
  • Kursisten ikke længere har ret til danskuddannelse

Kursisten skal skriftligt anmode sprogcentret om at få depositum tilbagebetalt.

Betal depositum ved at klikke her

Levering:

Du modtager en kvittering direkte på skærmen, når du har gennemført din betaling. Du vil også modtage en kvitterings-mail på den mailadresse, du har opgivet.

Security deposit

Some groups of students must pay a deposit of DKK 1,250 (index 2018) before starting Danish education.

Among others this applies to workers, students and accompanying spouses to workers and students.

Deposit can be refunded when

  • The education is completed
  • The student wishes to interrupt the education
  • The student is no longer entitled to Danish education

The student must request the language center to recover the refund.

Click on this link to pay the deposit

Delivery:

You will receive a receipt directly on the screen when you have completed your payment. You will also receive a receipt email at the email address you provided.