Om skolen

Sprogcenter Randers tilbyder:

  • Danskuddannelse
  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
  • Uddannelsesforberedende undervisning til de 18 – 30 årige

Lidt om skolen

Der er ansat ca. 50 lærere, tre medarbejdere i administrationen, på biblioteket og inden for rengøring/pedel samt to ledere. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere tidsbegrænset kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter.

Vi forventer løbende at have ca. 800 kursister i 2018, hvoraf ca. 80 % forventes at være bosiddende i Randers kommune. Det forventes, at resten kommer fra de nærliggende kommuner - Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Viborg og Favrskov - som bruger sprogcenteret ad hoc.

Sprogcentret har til huse i Vestergade 34 og har desuden undervisning i Gl. Stationsvej 3, 2. sal.
Herudover lægges undervisning efter behov ud på arbejdspladser, aktiveringssteder m.m.

Dagundervisningen foregår mandag til fredag mellem 08.00 og 15.00. Generelt tilbydes dagkursisterne 12 lektioner om ugen, fordelt på 2 dage. Lektionstallet kan tilpasses individuelt.

Aftenundervisningen foregår mellem 17.30 og 20.00. Aftenkursister tilbydes seks ugentlige lektioner fordelt på tirsdag og torsdag.