Om skolen

Sprogcenter Randers tilbyder:

  • Danskuddannelse
  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
  • Supplerende aktivering
  • Fuldtidsundervisning til 18-26-årige

Lidt om skolen

Der er ansat ca. 50 lærere, tre medarbejdere i administrationen, på biblioteket og inden for rengøring/pedel samt to ledere. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere tidsbegrænset kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter.

Vi forventer løbende at have mellem 700 og 800 kursister i 2016, hvoraf 75-80 % forventes at være bosiddende i Randers kommune. Det forventes, at resten kommer fra de nærliggende kommuner - Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Viborg og Favrskov - som bruger sprogcenteret ad hoc.
Antallet af borgere fra EU-lande har de sidste år været stigende, mens antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har været faldende.

Sprogcentret har til huse i Vestergade 34 og har desuden undervisning i Søren Møllersgade 2A.

Herudover lægges undervisning efter behov ud på arbejdspladser, aktiveringssteder m.m.

Dagundervisningen foregår mellem 08.00 og 15.00. Generelt tilbydes dagkursisterne 12 lektioner om ugen, fordelt på 2 dage. Lektionstallet kan tilpasses individuelt.

Aftenundervisningen foregår mellem 17.30 og 20.00. Aftenkursister tilbydes seks ugentlige lektioner fordelt på to aftener tirsdag og torsdag.