Om skolen

Sprogcenter Randers tilbyder:

  • Danskuddannelse
  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
  • Uddannelsesforberedende undervisning til de 18 – 30 årige

Lidt om skolen

Der er ansat ca. 50 lærere, tre medarbejdere i administrationen, på biblioteket og inden for rengøring/pedel samt to ledere. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere tidsbegrænset kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter.

Vi forventer løbende at have ca. 800 kursister i 2017, hvoraf ca. 80 % forventes at være bosiddende i Randers kommune. Det forventes, at resten kommer fra de nærliggende kommuner - Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Viborg og Favrskov - som bruger sprogcenteret ad hoc.

Sprogcentret har til huse i Vestergade 34 og har desuden undervisning i Gl. Stationsvej 3 2.sal.
Herudover lægges undervisning efter behov ud på arbejdspladser, aktiveringssteder m.m.

Dagundervisningen foregår mellem 08.00 og 15.00. Generelt tilbydes dagkursisterne 12 lektioner om ugen, fordelt på 2 dage. Lektionstallet kan tilpasses individuelt.

Aftenundervisningen foregår mellem 17.30 og 20.00. Aftenkursister tilbydes seks ugentlige lektioner fordelt på tirsdag og torsdag.