Om skolen

Find ud af hvad Sprogcenter Randers laver

Sprogcenter Randers tilbyder:

  • Danskuddannelse
  • Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning
  • Uddannelsesforberedende undervisning til de 18 – 30 årige

Lidt om skolen

Der er ansat ca. 35 lærere, tre medarbejdere i administrationen, tre på biblioteket og tre inden for rengøring/pedel samt to ledere. Desuden er der ansat et variabelt antal lærere på tidsbegrænset kontrakt på grund af svingende aktivitet og tidsbegrænsede projekter.

Vi forventer løbende at have ca. 500 kursister i 2018, hvoraf ca. 85 % forventes at være bosiddende i Randers kommune. Det forventes, at resten kommer fra de nærliggende kommuner - Norddjurs, Syddjurs, Mariagerfjord, Viborg og Favrskov - som bruger sprogcenteret ad hoc.

Ca. 60 % af kursisterne forventes at være selvforsørgende / forsørget af ægtefællen, mens resten modtager kontanthjælp eller dagpenge. Antallet af flygtninge er faldende og udgør p.t. ca. 40 % af kursisterne.

Andelen af aftenkursister udgør ca. 33 %. Blandt aftenkursisterne udgør arbejdstagere ca. 60 %.

Sprogcentret har til huse i Vestergade 34, 8900 Randers C.

Herudover lægges undervisning efter behov ud på arbejdspladser, aktiveringssteder m.m.

Dagundervisningen foregår mandag til fredag mellem 08.15 og 13.30. Generelt tilbydes dagkursisterne 12 lektioner om ugen, fordelt på 2 dage. Lektionstallet kan tilpasses individuelt.

Aftenundervisningen foregår mellem 17.30 og 20.00. Aftenkursister tilbydes seks ugentlige lektioner fordelt på tirsdag og torsdag.