Coronavirus

Sådan skal du forholde i forhold til coronavirus.

Kære Kursister, lærere og gæster

Retningslinjer for forebyggelse af smitte med Coronavirus opdateres hurtigt nu. Sundhedsstyrelsen melder jævnligt nyt i forhold til at inddæmme smitte. I Randers Kommune følger vi naturligvis disse retningslinjer. Vi anbefaler, at du holder dig orienteret på www.coronasmitte.dk.

Indsatsen for at inddæmme smitte er skærpet. Randers Kommune følger Sundhedsstyrelsen og de nationale myndigheders anvisninger. 

 • Arrangementer med mere end 10 deltagere udskydes eller aflyses. Skoler er ikke omfattet af dette, idet undervisningen foregår i klasselokaler, hvor ikke alle elever er samlet på en gang.
 • Der er nu skærpede anbefalinger til, hvordan vi omgås, som gælder alle.
  • Vask hænder ofte, brug håndsprit og nys i albuen.
  • Vi giver ikke hånd, kindkys og kram.
 • Vær opmærksom på, at der på listen er to kategorier af lande:
 • Særlige risikoområder, hvor man skal blive hjemme i 14 dage.
 • Andre lande, hvor man godt kan møde op i skole/i dagtilbud/i institution/på arbejde, men hvor man i 14 dage skal være særligt opmærksom på symptomer som feber, hoste eller vejtrækningsproblemer.

In English

Dear students, teachers and guests

The Danish Health Authority frequently updates the guidelines to prevent the spread of infection with coronavirus. Randers Municipality follows the instructions of the Danish Health Authority and the national authorities. We recommend that you stay informed on www.coronasmitte.dk.

Efforts to contain infection have intensified.

 • Events with more than 10 participants are postponed or cancelled. This does not apply to schools, as teaching takes place in classrooms where not all students are gathered at once.
 • The following recommendations for how we interact applies to everyone:
  • Wash hands frequently, use hand sanitiser and sneeze in the elbow.
  • We do not give hand, kiss on the cheek and hug.
 • If you have travelled in a risk area, you have to stay home for 14 days.
 • If you have travelled in other countries, you should pay attention to symptoms such as fever, cough or shortness of breath for 14 days.