Formål

Sprogcenter Randers tilbyder danskundervisning til alle, der har ret hertil iht. LBK nr 772 af 10/06/2015. Loven omfatter tre danskuddannelser Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3, som retter sig mod udlændinge med forskellige forudsætninger. Sprogcentret tilbyder alle tre danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og afholder statskontrollerede danskprøver samt Indfødsretsprøven af 2015 & Medborgerskabsprøven.

Målgruppen er primært nyankomne udlændinge over 18 år. De har ret til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet dansk. Personer omfattet af Integrationsloven henvises af Jobcenter Randers. Personer uden for integrationsloven orienteres om retten til danskuddannelse af sprogcentret. Personer under 18 år kan henvises til sprogcentret, når det ikke er muligt at henvise dem til andet passende tilbud.

Ud over personer med uddannelsesret kan ledige udlændinge henvises af Jobcenteret som led i aktivering.

Danskundervisningen er en del af det samlede integrationsarbejde. Ud over kerneydelsen, danskundervisning, som udgør 80 % af den samlede aktivitet, tilbyder sprogcentret en række supplerende aktiviteter, som har et arbejdsmarkedsrettet sigte. Disse supplerende aktiviteter finansieres af Integrationsministeriets puljer til forsøg og udvikling, eller finansieringen hentes ved enkeltpladsbetaling fra kommunerne/Jobcentrene.

Sprogcentret har et særligt tilbud, ”Ungeværket” , for 18 - 22 årige, som får et fuldtidstilbud med almene skolefag, og vejledning i kombination med danskundervisningen.

Desuden har sprogcenteret "Uddannelsesværkstedet" for 23-30 årige med supplerende uddannelsesforberedende undervisning.