Formål

Find information om formålet med skolen

Sprogcenter Randers tilbyder danskundervisning til alle, der har ret hertil iht. LBK nr. 901: Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Loven omfatter tre danskuddannelser Dansk 1, Dansk 2 og Dansk 3, som retter sig mod udlændinge med forskellige forudsætninger. Sprogcentret tilbyder alle tre danskuddannelser og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning og afholder statskontrollerede danskprøver samt Indfødsretsprøven af 2015 & Medborgerskabsprøven.

Målgruppen er primært nyankomne udlændinge over 18 år. De har ret til danskuddannelse eller arbejdsmarkedsrettet dansk, og de henvises af jobcentret i deres hjemkommune.

Personer under 18 år kan henvises til sprogcentret, når det ikke er muligt at henvise dem til andet passende tilbud.

Ud over personer med uddannelsesret kan ledige udlændinge henvises af jobcenteret som led i aktivering.

Danskundervisningen er en del af det samlede integrationsarbejde. Ud over kerneydelsen, danskundervisning, tilbyder sprogcentret uddannelsesforberedende undervisning og vejledning i Uddannelsesværkstedet.

"Uddannelsesværkstedet" er for 23-30 årige, som får skolekompenserende undervisning og vejledning som supplement til danskundervisningen.