Medborgerskabsprøven

For at få permanent opholdstilladelse skal man – ud over en række grundlæggende betingelser - også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser. De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Læs information til prøvedeltagere (om prøvens form og indhold mv.)

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Du behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Afholdelse af prøven

Prøven afholdes to gange om året - i juni og i december. 

Prøven afholdes næste gang                       

                    onsdag 28. november 2018, kl. 13.00 – 13.45

Sidste frist for tilmelding 31. oktober.

Der afholdes ikke sygeprøve. Hvis du bliver syg, må du tilmelde dig den næste prøve og betale et nyt gebyr.

Tilmelding til prøven

Prøvegebyret er 768 kr., der skal betales samtidig med tilmeldingen. Tilmelding kan ske her

kortbetaling Her kan du tilmelde dig til og betale for medborgerskabsprøven 

Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage, kan du ikke få dit prøvegebyr tilbage.

Forberedelse til prøven

Ministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan anvendes til at forberede sig til medborgerskabsprøven.

Prøven er en multiple choice-test, der består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve inden for rammerne af lærematerialet.

Hent læremateriale til medborgerskabsprøven (pdf) (nyt vindue)

Læremateriale til medborgerskabsprøve (tekst som pdf-fil med lyd - 100 MB) (nyt vindue)

Bemærk: Lyden virker bedst, hvis du gemmer filen og åbner den via Acrobat.