Medborgerskabsprøve

For at få permanent opholdstilladelse skal man – ud over en række grundlæggende betingelser - også opfylde 2 ud af 4 supplerende betingelser.

De 4 supplerende betingelser for at få permanent opholdstilladelse drejer sig om hhv. medborgerskab, beskæftigelse, indkomst og danskkundskaber. Ved at bestå medborgerskabsprøven kan man altså opfylde kravet om medborgerskab.

Læs mere om medborgerskabsprøven på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Alle udlændinge, som har ansøgt om eller vil ansøge om permanent opholdstilladelse i Danmark, kan gå op til prøven. Du behøver ikke først at have ansøgt om permanent opholdstilladelse i Danmark.

Afholdelse af prøven

Prøven afholdes to gange om året - i juni og i december. 

Prøven afholdes næste gang torsdag 6. juni 2019 kl. 11.00-11.30

Sidste frist for tilmelding 2. maj.

DA TILMELDINGSFRISTEN ER OVERSKREDET, ER DET IKKE LÆNGERE MULIGT AT TILMELDE SIG PRØVEN 6. JUNI.

Der afholdes ikke sygeprøve. Hvis du bliver syg, må du tilmelde dig den næste prøve og betale et nyt gebyr.

Tilmelding til prøven

Prøvegebyret er 783 kr., der skal betales samtidig med tilmeldingen.

Hvis du har tilmeldt dig, men bliver forhindret i at deltage, kan du ikke få dit prøvegebyr tilbage.

Forberedelse til prøven

Ministeriet har offentliggjort et læremateriale, som kan anvendes til at forberede sig til medborgerskabsprøven.

Prøven er en multiple choice-test, der består af i alt 25 spørgsmål om det danske folkestyre og hverdagsliv, samt om dansk kultur og historie. Spørgsmålene udarbejdes særskilt til hver prøve inden for rammerne af lærematerialet.

Hent læremateriale til medborgerskabsprøven (pdf)

Læremateriale til medborgerskabsprøve (tekst som pdf-fil med lyd - 100 MB)

Bemærk: Lyden virker bedst, hvis du gemmer filen og åbner den via Acrobat.