Om studieprøven

Sprogcenter Randers afholder IKKE Studieprøven

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Den skriftlige del består af læseforståelse og skriftlig fremstilling.
Den mundtlige del består af mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation og gives en karakter for hver af de tre dele. Prøverne aflægges individuelt.

Læseforståelse

I prøven indgår tre delprøver: delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3.
Prøvetiden for delprøve 1 er 25 minutter og for delprøve 2 og delprøve 3 i alt 65 minutter.

Delprøve 1: Prøvegrundlaget er en eller flere informerende tekster.
Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan søgelæse i en stor tekstmængde.

Delprøve 2: Prøvegrundlaget er informerende eller fortællende tekster, hvor der indgår synspunkter og/eller argumentation.
Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt globalt.

Delprøve 3: Prøvegrundlaget er fortællende og informerende tekster, hvori der indgår synspunkter og/eller argumentation.
Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan læse omhyggeligt lokalt.

Den samlede tekstlængde for delprøve 1, delprøve 2 og delprøve 3 er 35-40 normalsider.
Teksterne er autentiske og bearbejdede til prøveformål eller konstruerede.

Skriftlig fremstilling

Prøven består i skriftligt at udforme en længere, sammenhængende fremstilling om et emne.
Prøvetiden er tre timer.

Prøvegrundlaget er en opgave med fire fokuspunkter og en tekst suppleret med faktuelt input. Der er tre opgaver: opgave 1, opgave 2 og opgave 3, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene. Besvarelsen skal være på minimum 400 ord.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan analysere og videregive faktuel information i kort form. Det vurderes, om prøvedeltageren kan ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere samt tage stilling til et udsagn og underbygge dette med relevant og sammenhængende argumentation. Det vurderes endvidere, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i et sammenhængende og situationstilpasset sprog med en høj grad af kompleksitet og korrekthed.

Mundtlig kommunikation

Prøven består af to opgaver: en præsentation af et emne og et opfølgende interview. Prøvetiden er 30 minutter inklusive votering.

Prøvegrundlaget er tre emner, som udleveres til prøvedeltageren syv dage før den mundtlige prøvetermins begyndelse. Ved prøven tildeles prøvedeltageren et af de tre emner ved lodtrækning.

Ved prøven vurderes, om prøvedeltageren kan forstå kommunikation, hvor der anvendes et nuanceret sprog med en høj grad af kompleksitet. Det vurderes, om prøvedeltageren kan svare adækvat på spørgsmål, der inviterer til opklaring, uddybning, vurdering og argumentation og udtrykke sig sammenhængende i et nuanceret og situationstilpasset sprog med en høj grad af kompleksitet og korrekthed.