Om studieprøven

Studieprøven er det dansksproglige adgangskrav til en videregående uddannelse.

Prøven består af:

  • skriftlig del: Prøve i læseforståelse 1 time 30 minutter og prøve i skriftlig fremstilling 3 timer
  • mundtlig del: Prøve i lytteforståelse ca. 1 time og prøve i mundtlig kommunikation 30 minutter

Læseforståelse

Prøvedeltageren forventes at kunne læse hurtigt for at finde og uddrage faktuelle informationer i større tekstmængder, at kunne læse omhyggeligt og forstå indholdet i detaljer og uddrage det væsentlige samt at kunne læse omhyggeligt ved at udnytte leksikalsk viden.

Der indgår tre delprøver. Prøvegrundlaget er opslagstekster og/eller informerende og fortællende tekster.

Indholdsmæssigt dækker teksterne emner af almen relevans inden for det humanistiske, det samfundsvidenskabelige og det naturvidenskabelige område. Læsning af teksterne forudsætter et godt kendskab til det danske samfund.

Skriftlig fremstilling

Prøvedeltageren forventes at kunne udforme en længere, sammenhængende tekst om et emne og herunder analysere og videregive faktuel information i relevant form. Prøvedeltageren forventes at kunne ræsonnere, perspektivere, vurdere og eksemplificere samt tage stilling til et udsagn og underbygge med relevant og sammenhængende argumentation. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig i et sammenhængende, umiddelbart forståeligt, præcist, nuanceret og komplekst sprog med en høj grad af korrekthed.

Der indgår tre opgaver, hvoraf prøvedeltageren skal besvare den ene.

Lytteforståelse

Prøvedeltageren forventes at kunne forstå faktuelle informationer og uddrage væsentlige udsagn, holdninger og problemstillinger i en sammenhængende fremstilling, hvor sproget er nuanceret og komplekst. Prøvedeltageren forventes at kunne forstå detaljer i en sammenhængende fremstilling, hvor sproget er nuanceret og komplekst, ved at udnytte et præcist og hurtigt aktiverbart ordforråd.

Der indgår to delprøver. Prøvegrundlaget er informerende tekster, der læses op.

Mundtlig kommunikation

Prøvedeltageren forventes at kunne forstå en kommunikation, hvor sproget er nuanceret og forholdsvis komplekst. Prøvedeltageren forventes at kunne fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurdere samt udtrykke sig i længere sammenhængende, struktureret form. Det vurderes, om prøvedeltageren kan udtrykke sig umiddelbart forståeligt, nuanceret, komplekst og flydende med en høj grad af korrekthed.

Der indgår tre emner, som udleveres til prøvedeltageren syv dage før den første prøvedato. Ved prøven tildeles prøvedeltageren et af de tre emner.

Emnerne er almene og kan være af humanistisk, samfundsvidenskabelig eller naturvidenskabelig karakter.

Prøven aflægges individuelt.

Bedømmelse

Prøverne i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation bedømmes hver for sig med en karakter efter 7-trins-skalaen, jf. karakterbekendtgørelsen.

Prøverne i hver af de fire færdigheder skal bestås med mindst karakteren 02, jf. prøvebekendtgørelsen, § 10, stk. 5.

Der udstedes et prøvebevis, når prøven i alle fire færdigheder er bestået.