Underviser i dansk som andetsprog på FGU Østjylland

Sprogcenter Randers søger en underviser til undervisning i dansk som andetsprog fra 1. august 2022 og indtil videre frem til 30. juni 2023 med mulighed for forlængelse

Sprogcenter Randers søger en lærer til at varetage dansk som andetsprogsundervisningen på FGU Østjylland for tosprogede unge med basale udfordringer i dansk som andetsprog. Stillingen er aftalt som et projektforløb i samarbejde mellem UU Randers, FGU Østjylland og Sprog­center Randers.
Undervisningen kan foregå i såvel klasseværelser som på værk­steder på FGU og praktiksteder.
Brænder du for at motivere unge til beskæftigelse og/eller uddannelse, og kan du koble praksislæring med undervisningen i dansk som andetsprog, så hører vi gerne fra dig. Vi søger den rette personlighed, der formår at engagere, følge og udvikle eleverne på den enkeltes niveau.

Om dig

  • Du er uddannet lærer og kan undervise i dansk som andetsprog - og har erhvervet dig DSA uddannelsen.
  • Du trives i en udviklingsorienteret organisation, og du har interesse i - og formår at samar­bej­de med kollegerne om kerneopgaven: de unges dansksproglige og beskæftigelses­rette­de udvikling.
  • Du har et helhedsorienteret perspektiv på unges læring og udvikling, og du kan undervise i dansk som andetsprog m.v. med afsæt i den unges hverdagspraksis - dvs., at du også kan inddrage faget, så det giver mening for det, de unge beskæftiger sig med på FGU`s værksteder og forlagte praktiksteder.
  • Du har erfaring med at arbejde med unge i alderen 15-25 år i forhold til disse forskellige livssituationer, både fagligt, socialt og personligt, hvor fokus er på indlæring af det danske sprog, arbejdsmarkedets indretning samt sam­funds­forståelse.
  • Du er engageret, omstillingsparat og en god kollega.
  • Du er en brobygger og en rollemodel for unge; du gør, som du siger.

Vi tilbyder

  • Et spændende job for den rette, der trives i at være med til at udforme indholdet og didaktikken i undervisningen.
  • En arbejdsplads i stadig udvikling, hvor dit bidrag til fællesskabet er vigtigt, så de unge trives, udvikles og bliver afklaret og parat til arbejde eller videre uddannelse.
  • En mangfoldig arbejdsplads, hvor vi vægter den gode stemning, og hvor du har stor indflydelse på egen hverdag sammen med de unge.
  • Et job, hvor du ikke kun er underviser, men også følger den enkelte unge og dennes udvikling og trivsel tæt, såvel fagligt, personligt og socialt.

Stillingen er på 37 timer, og den er tidsbegrænset med mulighed for forlængelse.
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.

Arbejdsadressen er FGU Østjylland, Engboulevarden 30, 8960 Randers SØ.
Du har Sprogcenter Randers som ansættelsesmyndighed, men har din daglige undervisning forlagt til FGU Østjylland.

Yderligere oplysninger

Du kan læse mere om på Sprogcenter Randers' hjemmeside og FGU Østjyllands hjemmeside.

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte souschef Hanne Haahr Jensen på telefon 89 15 77 04 eller mobil 24 87 66 19.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV vedlagt relevant dokumentation via vores rekrutteringssystem senest onsdag den 22. juni 2022. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Der forventes afholdelse af samtaler onsdag den 29. juni 2022.

FGU er en ny forberedende grunduddannelse, der slog dørene op den 1. august 2019 i hele landet til erstatning for produktionsskoler og AVU-undervisning for de under 25-årige på VUC, samt KUU, EGU og ordblindeundervisning.

I Randers Kommune har vi 19 folkeskoler, tre specialskoler, en ungdomsskole og 5 fritidsklubber for i alt ca. 9.250 børn. Vi skaber den bedste skole i samarbejde med forældre, elever, medarbejdere og det omkringliggende samfund. Derfor har vi handleplanen: Dygtige sammen – læring, trivsel og samarbejde i folkeskolen. Planen udgør et solidt fundament – både for udviklingen af skolen og trivsel for vores 1.300 medarbejdere på skoleområdet. Kom og bliv en del af vores fællesskab.