Tilrettelagte dansktilbud til medarbejdere gennem Sprogcenter Randers

Gode danskkundskaber er på mange måder afgørende for, om en medarbejder falder godt til på en arbejdsplads.

2 mænd står ved industrimaskiner

Man skal kunne forstå opgaver, man skal kunne stille spørgsmål til sine opgaver og måske skal man også kunne læse og forstå en skreven tekst. Lige så vigtigt er det at kunne omgås sine chefer og kollegaer. Alt dette kræver kommunikative evner, og manglen på samme kan gå ud over arbejdskvaliteten - gode danskkundskaber kan altså nogle gange være afgørende for, om den ansatte fastholdes i arbejde. Derfor tilbyder Sprogcenter Randers en række erhvervsorienterede dansktilbud, hvor undervisning og arbejde er tænkt ind i hinanden.

Kom af med misforståelserne - få en dansklærer ud på arbejdspladsen

På Sprogcenter Randers sender vi lærere ud som sprogmentor på selve arbejdspladsen. Her undersøger vi med udgangspunkt i de konkrete dagligdagssituationer, hvilke sproglige udfordringer medarbejdere og arbejdsgivere står overfor. Vi er specialiserede i at løse udfordringerne i praksis, og vi vil komme med forslag til, hvordan alle parter kan bidrage til at få kommunikationen til at glide bedre. Vi har blandt andet hjulpet et rengøringspersonale på et plejehjem med ordforråd og opgaveforståelse inden for rengøring. Arbejdsgiver såvel som arbejdstager var meget glade for resultatet og meldte om færre misforståelser og et bedre arbejdsmiljø for alle.

SVU - økonomisk støtte til finansiering af undervisning

Som medarbejder kan man efter 26 uger på en arbejdsplads få fagrelevant undervisning på Sprogcenter Randers. Her vil medarbejderen på skoledage modtage SVU-støtte frem for løn fra arbejdspladsen - en ansøgningsproces, vi naturligvis hjælper med. Dette tilbud har løftet mange medarbejdere i deres danskfaglige kunnen, hvilket også har forbedret deres arbejdsmæssige opgaver ifølge flere arbejdsgivere. Vi har samarbejdet med alt fra smedevirksomheder til rengøringsfirmaer og ejendomsservice - og vi kan sikkert også finde en god løsning til din virksomhed. Dette betyder naturligvis ikke, at man ikke kan modtage danskundervisning uden 26 ugers ansættelse - bl.a. vores FVUdanskundervisning er altid en mulighed.

Kontakt vores erhvervskoordinator Pia Hamerslag på 8915 7700 for at høre nærmere! Mailadressen er: pia.elisabeth.hamerslag@randers.dk