Hjemme hos hinanden

Fire sproglærere reflekterer over det at undervise online

Hjemmearbejdsplads

Online undervisning kalder på nogle helt anderledes kompetencer end lærere er vant til. Det fysiske klasselokale er udskiftet med Google Meet, Google Classroom, Jamboards, YouTube videoer, virtuelle grupperum, og hvad de mange platforme nu hedder.

Lisa B Andersen, der underviser på Danskuddannelse 2, fortæller, at hun bruger Classroom og Meet. Kursisterne kender i forvejen Classroom: -”Der har vi et direkte link til holdets Meet, hvor vi mødes til videomøder og gennemgår nogle ting fælles. Jeg introducerer dagens program og vi kan for eksempel have fokus på mundtlighed. ”

Lone Bojesen, der underviser på Danskuddannelse 2, har tre meget forskellige kursistgrupper: Hun har et begynderhold, hvor alt er meget nyt og famlende, to eksamenshold og et hold for ordblinde kursister, så hun skal virkelig differentiere sin online undervisning. –” En af de største udfordringer som lærer er at håndtere de tekniske krav. Der ligger et stort forarbejde i at være i indledende dialog med sine kursister for at sikre, at alle er klar til Google Meet.”

På Danskuddannelse 3 har kursisterne læreren Leone Vedel. Hendes kursister er ret godt kørende i forhold til det tekniske, men der er også udfordringer. –”Nogle kursister har børn under armen, når vi går online. Andre kæmper med lyden, atter andre sidder klar med headset 10 minutter før start. ”

Hvilke opgavetyper giver I kursisterne?

Cecilie Geiger svarer: -”Jeg har et danskhold på Danskuddannelse 1 og rigtig mange kursister, der er ordblinde. Til dem skræddersyr jeg hvert enkelt forløb. Det kan være et link til en video på YouTube eller det kan være en tekst på Sprogcentrets egen YouTube kanal. Mange af mine kursister kan ikke arbejde på egen hånd, men jeg ringer tit til dem og får dem til at bevare motivationen. ”

Inde hos Lisa laver de små instruktionsvideoer og deler filer i Google docs med hinanden, sådan at kursisterne kan rette deres opgaver og levere dem tilbage. Leone sætter sine kursister til at spille spil, læse nyheder, lave grammatikopgaver og de producerer nogle gange små film.

Lone siger: -”Mine onlineforløb kan bestå af højtlæsning af små tekster, mundtlig kommunikation, en nyhed eller en bog – efterfulgt af individuel ros og feedback.

Savner I den fysiske tilstedeværelse?

Leone: -”Jeg savner at være til stede og føle energien i klasseværelset. Det er svært at aflæse kursisterne bag en skærm. Men det er gavnligt med inddelingen i små grupperum og her kan vi finde tid til individuel snak. ”

-” Jeg savner den daglige og mere personlige kontakt til mine kursister; ligesom kursisterne savner kontakten til lærerne, klassekammeraterne og skolen i øvrigt. ” siger Lone.

Lisa: -”På godt og ondt er vi med hjemme hos hinanden – og ind imellem kommer mand, kone, børn eller hund med til vores Meets. Man jonglerer med mange funktioner som hjemmearbejdende lærer! ”

Leone afslutter: -”Onlineundervisningen har skabt en særlig nærhed og kontakt, som skabes, når vi alle sidder bag en skærm. Jeg er overrasket over, hvordan klassens dynamik transformeres til online universet, hvordan kursisterne hjælper og støtter op om hinanden og udviser tålmodighed. ”

Selvfølgelig er der mange udfordringer ved online undervisningen, men det digitale klasserum, den nye teknik og den nye måde at være lærer på gør, at det næsten føles som at være ny lærer igen. Så vi klør på i februar!