Fem smede på skolebænken på Sprogcenter Randers

Danskundervisning og handlekraft redder fem arbejdspladser.

Foto af de fem kursister

Danskundervisning og handlekraft redder fem arbejdspladser

På grund af coronakrisen stod virksomheden RECO i Randers SV med et stort problem i starten af september. Lønkompensationen var udløbet, og fem smede stod uden smede- og montageopgaver.Men RECO indgik et konstruktivt samarbejde med Sprogcenter Randers, Jobcenter Randers Erhverv og kompetencefonden IKUF.

RECO har 10-12 medarbejdere, hvoraf de fem er fra Ukraine. Smede, der alle er højt specialiserede. Virksomheden måtte se i øjnene, at de var ved at miste de dygtige smede på grund af ordremangel. Hvis smedene bliver arbejdsløse, må de rejse hjem til Ukraine og det ville bare være ærgerligt at miste fem gode medarbejdere.

De fem smede er kun hjemme i Ukraine et par gange om året; resten af tiden rejser de land og rige rundt og løser komplicerede smede- og montageopgaver. RECO opererer over hele verden: Saudi-Arabien, Indonesien, Norge, Sverige. Når smedene er i Danmark, bor de i Randers, men de kunne ikke meget dansk; dog ønskede de selv at lære sproget. Men hvordan det kunne arrangeres, lå ikke lige for. De kunne kun forestille sig noget med sprogpraktikker.

Virksomhedskonsulenten Ole Würtz fra Jobcenter Randers Erhverv har løbende kontakt med Sprogcenter Randers. Under et virksomhedsbesøg fortæller projektleder Alexander Rosborg Berger om de udfordringer RECO har med manglende ordrer, udrejseforbud under coronakrisen og sproglige barrierer.

Lynhurtigt bliver der sat et møde op med Sprogcenter Randers, Ole Würtz og virksomheden. Kompetencefonden IKUF kobles på i et Skypemøde, og i løbet af mindre end en uge er der etableret et danskundervisningstilbud. Kompetencefonden IKUF og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) dækker op til 85% af lønnen, når der skal opkvalificeres.

-“Det var en akut problemstilling, der blev løst på under en uge! ” siger Ole Würtz anerkendende.

Alexander Rosborg Berger: -“Ukrainerne havde faktisk spurgt os, om de kunne gå på kursus for at lære dansk. De aner jo ikke en bjælde om NEMID og e-Boks og alt det der. ”

Dette kan Per Bilici Sørensen, medejer af RECO, kun nikke ja til: -“Vi var også fuldstændig blanke, men Ole Würtz kender jo Sprogcenter Randers, hvor udlændinge kan komme og lære dansk. Det er dælme fedt! ”

Så Dmytro Volokhov og de fire andre ukrainere skiftede de tunge maskiner ud med skolebænk, bøger og det danske alfabet i 24 lektioner i fire uger i september-oktober til gavn for både dem selv og virksomheden, der kun kan være tilfreds med at ukrainerne lærer det danske sprog. Med løn, vel at mærke.

Der har været mange dygtige kokke til at koge projektet sammen. Ud over virksomheden, IKUF, SVU (VUC) og Jobcenter Randers Erhverv har erhvervskoordinator Pia Hamerslag på Sprogcenter Randers været pennefører på alle de nødvendige dokumenter.

Hun siger: -“Alle var klar til at gøre deres yderste for at få de ukrainske medarbejdere i gang med at lære dansk. Alexander sad med IKUF- ansøgningerne, og jeg sad med SVU - ansøgningerne, som vi heldigvis hurtigt fik igennem, og inden for en uge havde smedene fået skema fra Sprogskolen, som var klar med to dygtige undervisere. ” Pia fortsætter: -” Forløbet har vist, hvad et effektivt og godt samarbejde kan, og vi håber, at smedene nu vil fortsætte med at dygtiggøre sig i dansk, selvom de er tilbage i arbejde. ”

Per Bilici Sørensen runder af: -“Held kommer ikke af sig selv. Held, det opsøger du. Vi har alle ligget vandret for at få det her op og køre. Der er nogen, der har VILLET det her. Det er bare godt arbejde! ”

For de fem ukrainere har forløbet været lærerigt og flere af dem fortsætter nu danskundervisningen på aftenhold. De vil nemlig rigtig gerne blive i landet og bruge det danske sprog.